Arama sonuçları: 9 sonuç bulundu.

Kastamonu Lahikasındaki bir mektuptaki bazı yerleri sormak istiyorum. Şöyle ki, 1) Hem şimdilik bazı ulemanın yeni eserlerinde meslek ve meşreb ayrı ve bid'atlara müsaid gittiği için... Burda bahsi geçen ulema kimlerdir, meslek ve meşrebleri ayrı ne demektir? 2) Ey kardeşlerim! Mesleğimiz, tecavüz değil, tedafü'dür, hem tahrib değil tamirdir, hem hâkim değiliz mahkûmuz.... virgül ile ayrılan yer...
Sakal olmaksızın bıyık bırakmak sünnete dahil midir? Hemen her noktada sünnet-i seniyyeye tam ittiba edilmeye çalışılırken sakal gibi şeair bir sünnetin terkinin hikmetleri nelerdir? Bu terk umumileşince bir sünnet değişip yerini başka bir şeye bırakmış olmaz mı?
Arkadaşlarıma etkili bir tebliği nasıl yapabilirim? Neyi, ne zaman, ne kadar ve kime anlatacağım?
Hıristiyan bir kimseye ilk önce izah edilmesi gereken meseleler nelerdir? Teslis inancını çürütürken nasıl bir yol takip etmeliyiz?
Bediüzzaman'ın takip ettiği tebliğ tarzı nedir? Maddeler halinde anlatabilirmisiniz?
Sigara haram mıdır? Haram olduğunu nasıl ispat ederiz?
Peygamberimiz (asm)’ın sünnetleri kaç kısımdır?
Namaz kılarken teşehhüd esnasında şehadet parmağını kaldırmak hakkında biligi verir misiniz? Sünnet midir?
Ticarette vade farkının elden veya kredi kartı kullanılarak alınması caiz midir?