Arama sonuçları: 12 sonuç bulundu.

Kandil kutlamaları peygamberimizin zamanında var mıydı? Bidat diyen ilahiyatcılar var!
Mübarek gecelerle ilgili muhtasar bilgi yayınlar mısınız?
Mescidde tesbihatın cemaatle yapılmasına karşı çıkan, bidattır diyen arkadaşım var. Aynı arkadaşım kandiller için de bid'adır diyor. Tesbihatin cemaatle yapılması ve kandiller hususunda bilgilendirebilir misiniz? 
Bazıları mevlid kandilinin bidat olduğunu söylüyor ve o günü kutlamak caiz değildir diyorlar?
Peygamberimiz(a.s.m) 'in burçlarla ilgili hadisleri var mıdır? Burçların islamiyetteki yeri nedir?
İsar hasleti nedir, sahabe efendilerimizden misal verir misiniz?
Kıyamet kopması nasıl olacak ve insanlar tekrardan nasıl diriltilecekler? 
Bir müminin diğer bir mümine en iyi duası nasıl olmalıdır?
Tesbihata geçmeden evvel yapılması gereken bazı şeyler var. Bunlar Ayetel Kürsiyi okumak, üfürmek ve aradaki tevhidle ve Cenabı Hakkı takdis ve tahmidle ilgili sözler söyleyip üflüyoruz. Bu neye dayanıyor. Sünnette mi böyle, yoksa alimlerin içtihadı mı var. Ve bu şekilde yapmadan tesbihata geçilse olur mu?
11. Lem'ada geçen, "Tabakāt-ı evliyâ içinde en parlağını ve en haşmetlisini ve en letâfetlisini ve en emniyetlisini, sünnet-i seniyeye ittibâı, esâs-ı tarîkat ittihâz edenleri gördüm." cümlesini nasıl anlamalıyız? Bazı evliyalar sünneti esas yapmamışlar mı?