Arama sonuçları: 16 sonuç bulundu.

Dua nedir? Çeşitleri var mıdır?
Tarîk-i Nakşî de dört şeyi bırakmak lazım. Hem dünyayı, hem nefis hesabına ahireti dahi hakiki maksad yapmamak, hem vucudunu unutmak, hem ucba, fahra girmemek için bu terkleri düşünmemek.. Risale- nurda ise "Acz-mendi tarikinde dört şey lazımdır: Fakr-ı mutlak, acz-i mutlak, şevk-i mutlak, şükr-ü mutlak ey aziz!" şeklinde geçen esasları acıklar mısınız?
Bediüzzaman Said Nursi gavsı-sani den yardım istemesi ne kadar doğru. Sonuçta her türlü hâcatı Allah’a sunmak gerekiyor. Kendisi yetiş ya gavs diyor. Bunun açıklaması nedir?
Cansız varlıklar dua eder mi? Dua etmek için şuur gerekmez mi?
Celcelutiye'nin mahiyyeti nedir? Cevşen ile arasındaki fark nedir? Bir müslümanın hayatında yeri ne olmalıdır?
19. Mektupta geçen Peygamber efendimizin (asm)  20 nev mucizesi nedir?
"Esma-i ilahiyenin en cemiyyetli ayinesi cismaniyattadır." Cümlesini izah eder misiniz.
10. Hüccet-i İmaniye'nin (20. Mektub'un 1. Makamı) 11. Kelimesini izah eder misiniz?
Kıyamet kopması nasıl olacak ve insanlar tekrardan nasıl diriltilecekler? 
Kur'an'ın, Allah'ın sözü olduğunun delillerini ana başlıklar altında izah edebilir misiniz?