Arama sonuçları: 28 sonuç bulundu.

“Ümmetim yetmiş iki fırkaya ayrılır, onlardan sadece biri kurtuluş ehlidir."  Bu hadis-i şerif den anlamamız gereken fırkalar hangileridir? 
İşrakiyyun hukemasına misaller verir misiniz? İbni Sina ve Farabi meşaiyyun fırkasına dahil oluyorlar mı?
Ebu Cafer et Tahavi'nin yazmış olduğu itikad kitabında '''kim ki Allah'ı insan vasfıyla vasıflandırırsa kafir olmuştur, kafirdir'' sözüne istinaden Allah'a böyle bir yakıştırma yapan birsini hemen tekfir edebilirmiyiz?
Ateizm hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bediüzzaman Hazretleri'nin kendisinden sonra yerine geçmek üzere Hüsrev Efendi'yi bıraktığı doğru mudur?
Bediüzzaman'ın ehl-i sünnet hakkındaki görüşleri nelerdir?
Din ve din anlayışı birbirinden farklıdır? Niçin?
Edille-i şer’iyye nedir?
Ehl-i sünnet nedir, izah eder misiniz?
Fetih Suresinin 2. ayetindeki, "taki Allah senin günahından geçmiş ve gelecek olanı senin için bağışlasın" ifadesinde geçmiş ve gelecek günahlar ile kasd edilen nedir?