Arama sonuçları: 14 sonuç bulundu.

"Şeytân-ı ins, şeytân-ı cinnîden aldığı derse binâen..." Şeytân-ı ins, şeytân-ı cinnîden nasıl ve ne suretle ders alır? Bu konu hakkında izah getirebilir misiniz?
"Amelin en iyi suretini taharriden neş'et eden bir vesvesedir ki, takva zannıyla teşeddüd ettikçe hal ona şiddetlenir. Hattâ bir dereceye varır ki, o adam amelin daha evlâsını ararken, harama düşer. Bazan bir sünnetin araması, bir vâcibi terkettiriyor. " Bazen bir sünnetin aranması bir vacibi terk ettirir. Burda geçen kısma yani sünnet-i yapayım derken vacibi terk etmeye 4, 5 örnek verir misiniz?...
Bediüzzaman'ın ehl-i sünnet hakkındaki görüşleri nelerdir?
Erkek cin insan olan bir kadına aşık olursa ona napar? Veya cinlerle evlilik var mıdır?
Bende bir gevşeklik var. Neden inandığım gibi yaşayamıyorum? Kur’an ve sünnetin verdiği edeple edeplenemiyorum?
Her insanın zaafları var. İnsanların bu zaaflarına yönelik her yönden çok kuvvetli saldırılar var. Bir insan, bu kadar saldırı karşısında iradesine nasıl hakim olabilir?
18. Lem'ayı ana hatlarıyla tarif edebilir misiniz?
15. Sözün beşinci ve altıncı basamaklarını izah eder misiniz.?
Namaz tesbihatinin ehemmiyetini tafsilatlı bir şekilde izah eder misiniz?
19. Sözdeki 2. Reşha'yı izah eder misiniz?