Sorular

Satranç caiz midir? Satranç oynayana selam verilir mi?
İnsan cüz-i iradeyle mi, nefisle mi günah işler? Yoksa günah işleyen ruh mu?
Kainatın ölçüsü nedir? Yani neye göre değerlendirilmeli? Örneğin; bize göre sert olan bir taş bir gergedan için yumuşak olabilir. Ya da, dünyamız bize göre çok büyük, evrene göre çok küçük, Rabbimiz için ise küçük büyük farksız vs. Kainattaki herhangi birşey değerlendirirken ölçü ne olmalı.?
Sefer nedir, seferiliğin şartları ve hükümleri nelerdir? Bilgi verir misiniz?
22.sözün 2. makamında sebeplerin hikmetlerinin izahında geçen, zahiri nazarda pis görünen şeylerle kudretin mübaşereti görünmesin anlamını bir misalle açıklayabilir misiniz?
İnşaallah bu sene kurban keseceğim. Ama benimle beraber kalan annem kendisi adına kesmemi istiyor. Annem adına kesebilir miyim? Ayrıca annem adına kestiğimde bana tekrar düşer mi? 2 adet kesecek durumum da yok.
Seferi birinin namazları kasr etmesinin ve etmemesinin hükmü nedir?
Ehl-i iman hanımların vasıfları nelerdir?
Bir insan öldüğünde defn edildiğinde kaç sene sonra aynı mezara başka birisi defn edilebilir. Erkeğin kabrine kadın veya kadının kabrine erkek defnedilebilir mi?
Risale-i Nur'da temsil metodu kullanılmasının hikmeti nedir, maddeler halinde bilgi verir misiniz?