Sorular

Risale-i Nur'u elle yazarken günlük bir sayfa yazı kişinin yaklaşık 30 dakikasını almasına rağmen sevap olarak nasıl oluyor da 5 nevi ibadet hükmüne geçiyor ve 100 şehit sevabını kazandırıyor? Bu kadar kısa bir sürede nasıl oluyor da bu kadar sevap kazanılıyor?
Birinci Söz'de geçen, "düşmanın hacatın nihayetsidir" cümlesini nasıl anlamalıyız?
Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bir risalesinde insanlığın yaşadığı beş devri sayıyor. Bu devirleri açıklar mısınız? Bu devirlerin başlama ve bitişlerinde hangi tarihi olaylar vuku bulmuştur?
Kur'an ve peygamber bir oldğu halde neden bir çok tarikat var?
“Ben meleklere inanmıyorum.” diyen bir Müslüman dinden çıkar mı?
Ecel vaktinin gizli olmasındaki hikmet nedir?
Bidayı hasene olarak tabir edilenler nelerdir? Yani neleri bidayı hasene içine dahil edebiliriz?
Korku ve ümit ortasında olmak ne demektir?
Haşrin yedinci hakikatindeki, "Alem-i gaybda, âlem-i âhirette, âlem-i ervahta, rububiyet-i âmmede mühim semere veren beşerin amelleri, hıfz içinde gözetilmek suretiyle,.."cümlesini izah eder misiniz? Her bir alemde beşerin amelleri nasıl semere verebilir?
Duanın kabul olması için gereken şartlar nelerdir?