Soru

Görmediklerimize Nasıl İnanacağız

Allah'ı ve melekleri göremiyoruz. Görmediğimiz şeylere nasıl inanacağız?

Tarih: 14.09.2020 14:50:09
Okunma: 2548

Cevap

Öncelikle şunu iyi bilmeliyiz ki evrende görmediğimiz o kadar çok şey var ki saymakla bitmez. Üstelik insanın kulağı ancak 20-20.000 Hz arasındaki sesleri duyabilir, gözü de bunun gibi birçok şeyi göremez. Dünyanın dönüş sesini, bir karıncanın ayak sesini duyamaz veya bakterileri, x ışınını veya onun altındaki varlıkları veya ruhu ve duygularımızı göremeyiz. Biz bunları ancak tesirleri yani sonuçları ile veya belli araç ve gereçlerle tesbit edebiliriz. Kendimizdeki yetenek, bilgi ve akıl ile bunları tesbit eder görmüş ve duymuş gibi biliriz.  Bugün uzayda galaksiler arası genişlemenin nasıl olduğunu tesbite çalışırken bunun görünmeyen bir enerji ile yani “karanlık enerji” ile gerçekleştiğini ifade etmişlerdir. Bu görünmeyen fakat var olan “karanlık enerjiyi” ancak belli araç ve gereçlerle tesbit etmişlerdir.

İşte insan Allah’ın varlığını iman ve kalb ve vicdan denen manevi araçlarla bulabilir ve bilebilir. Demek gerçeği bilmek ve anlamak sadece baş gözü ve kulak ile tesbit edilemez. Çok fazla gerçek ve hakikat var ki bunların çoğu insandaki maddi olmayan manevi araç ve gereçlerle tesbit edilir. Çünkü insan sadece göz ve kulaktan ibaret bir varlık değildir. Tüm bilgi edinme yollarını sadece göze ve kulağa indirgemek bilgi edinme yollarını tamamen kapatmak demek olur ki bu bilim için bir facia olur.

Hatta bazen gördüğümüzü zannettiğimiz bazı gerçekler var ki asırlarca gerçeği fark edememişiz yani yanlış görmüşüzdür. Mesela asırlarca güneşin dünyanın etrafında döndüğünü bizzat gözümüzle görüp inanmıştık. Fakat sonra gelen bilim adamları bu gözümüzle gördüğümüz gerçeğin böyle olmadığını aslında dünyanın döndüğünü ispat ederek şu anda gözümüzle gördüğümüz gibi olmadığını ispat etmişlerdir. Akıl gözü gerçeği, böylece baş gözünden ayırmış gözümüzün gördüğünü yanlış çıkarmıştır. Demek gözümüzle gördüğümüz doğru bir bilgiyi, araştırma, deney ve gözlem ile tersine çevirebiliriz. Aynen bunu gibi de gözümüzle görmediğimiz ve bunu için olmadığına delil getirdiğimiz Allah’ın varlığını ve birliğini bizdeki manevi ve maddi araçlarla tefekkür, araştırma ve gözlem yaparak onu bulabiliriz.

Şu iki kaideyi daima aklımızda tutmamız lazımdır. Bunlar

1. Görmemek olmamaya delil değildir. (Adem-i rü'yet, adem-i vücuda delil olamaz)

2. Bilmemek te olmamaya delil değildir. (Adem-i ilim, adem-i vücuda delil değildir) 

 

Ayrıca bakınız.

https://risale.online/soru-cevap/allahi-neden-goremiyoruz


Yorum Yap

Yorumlar