Soru

Allah'ı neden göremiyoruz?

Allah'ı neden göremiyoruz sorusuna nasıl cevap verilebilir? 

Tarih: 6.08.2012 16:51:22
Okunma: 12907

Cevap

Allah'ı göremeyişimizin sebeb ve hikmetlerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz.

1. İmtihan sebebiyle.

2. Yaratılışımızın şu anda Allah'ı görmeye müsait olmaması veya kapasitemizin yeterli olmayışından. Bu dünyadaki yaratılışımız Allah'ı görmemiz için münasip değildir. Hatta Peygamberimiz (s.a.v) miraçta Cenab'ı Hakkı görebilmesi için miraca çıkmadan önce tabiri caizse ameliyat edilmiş. Yani Allah'ı görebilecek kapasiteye getirilmiştir, denilebilir.

3. Allah'ın zıddının olmayışından. Çünki biz her şeyi zıddıyla biliyoruz. Sıcağı soğuk ile ışığı karanlık ile güzelliği çirkinlik ile fark edip bilebiliyoruz. Bundan dolayı her şey zıddıyla kaimdir denilmiştir. Fakat Allah'ın zıddı yoktur. Bundan dolayı Allah'ı göremiyoruz.

4. Allah'ın her yerde şiddetli tecelli etmesinden ve şiddet-i zuhurundan. Bir şey çok şiddetli zuhur ediyorsa onu göremeyiz. Mesela güneş şiddetli zuhur ettiğinden ona bakamayız. Gözümüzü kamaştırır. Hem eğer güneş semada şimdiki gördüğümüz gibi değil de gördüğümüz her yeri kaplasa idi biz güneş diye bir şeyin farkında olmazdık. Bunun gibi Cenabı Hak her yerde o kadar çok şiddetli bir şekilde tecelli ediyorki biz O'nu göremiyoruz.

5. Cenabı Hakk'ın benzerinin ve haddinin olmayışından. Allah bizim bildiğimiz ve gördüğümüz hiç bir şeye benzemez. Hem O'nun bir haddi ve sınırı yoktur. O'nun isim ve sıfatları ve zatı mutlaktır. Bizler ise bir şeyi bilmek ve görmek için benzeriyle kıyas ederiz. Hem bir şeyi anlamak için haddini ve sınırını bilmemiz lazımdır. Çünkü mutlak ve her şeyi kuşatan bir şeyi anlamak ve bilmek zordur. Şeklini ve suretini ve mahiyetini bilmek için bir sınırı olması lazımdır. işte Cenab'ı Hakkı ihata edemediğimız için O'nu göremiyoruz.


Yorum Yap

Yorumlar