Soru

Risale-i Nur Mecmualarının Telif Tarihleri

Risâle-i Nur Külliyâtı'ndaki mecmuaların telif tarihleri hakkında bilgi alabilir miyim? Derleme mecmuaların derlenmesinin sebebleri nelerdir?

Tarih: 19.10.2010 13:44:14
Okunma: 9767

Cevap

1926'da Bediüzzaman Hazretleri'nin Isparta'ya Geldikten sonra yazdığı Risale-i Nur'un aslî mecmuaları:

Sözler Mecmuası: 1926 - 1929

Mektubat Mecmuası: 1929 - 1932

Lem'alar Mecmuası: 1932 - 1936

Şualar Mecmuası: 1936 - 1949

 

Bu tarihlerden, Risale-i Nur'un umumen 1926'da başlayıp 23 sene sürerek 1949'da bittiği kesindir.

Diğer tarihlerden bir kısmı, bir veya en fazla iki sene oynayabilir.

 

1926'dan önce yazıp sonradan Risale-i Nur'a dahil ettiği mecmualar:

İşaratül İ'caz: 1914 - 1915 (1. Cihan Harbi yıllarında yazılmış, 1918 yılında basılmıştır.)

Mesnevî-i Nuriye: 1921 - 1923 (Yeni Said'in ilk risalelerinden oluşur. Arabca'dır.)

 

1946'da teksir makinesi alındıktan sonra, diğer mecmualardan alınan risalelerle derlenen mecmualar:

Asa-yı Musa

Zülfikar

Sikke-i Tasdik-i Gaybi

Tılsımlar

Siracun Nur

 

1926'dan 1960'da vefatına kadar yazdığı mektublardan oluşan Lahika Mecmuaları:

Barla Lahikası: 1926 - 1935

Kastamonu Lahikası: 1936 - 1943

Emirdağ Lahikası: 1944 - 1948 ve 1949 - 1960

 

Tarihçe-i Hayat: 1950'li yıllarda talebeleri tarafından yazılmıştır. Risale-i Nur'dan önceki hayatı yeğeni Abdurrahman'ın yazarak 1919'da İstanbul'da bastırdığı küçük tarihçe-i hayatından alınmıştır.

 

Derleme Mecmuaların Hazırlanış Sebebleri:

Asa-yı Musa, Risale-i Nur'un bir nevi hulasası olacak şekilde derlenmiştir.

Zülfikar, daha çok hocalar ve ilim erbabının fazlası ile istifade etmesi gereken eserleri bir araya getirmiştir.

Tılsımlar, kader gibi dinin en kapalı tılsımlarını açan risaleleri bir araya getirmiştir.

Siracun Nur, Hastalar ve İhtiyarlar Risaleleri gibi daha çok teselli verici ve avamın da istifade etmesi nisbeten daha kolay olacak risalelerden derlenmiştir.


Yorum Yap

Yorumlar