Soru

Risale i Nurun Telifi

Risale-i Nur nasıl yazılmıştır?

Tarih: 29.08.2015 17:41:43
Okunma: 5320

Cevap

Risale-i Nur'un imana dair hakiakatlerinin çoğu Bediüzzaman hazretlerine ilhamen yazdırılmıştır. Kendisinin yazısı güzel olmadığı için ilham geldiği zaman yanında bulunan talebelerine söyleyerek yazdırmıştır. Mesela Cennet risalesi, Barla cennet bahçesinde 1- 2 saatte yazılmış, Mucizat-ı Ahmediye risalesi, toplam 12 saatte yazılmıştır.

Üstadımız bu noktada şöyle bir izahta bulunmuştur:

"Evet, ekser kardeşlerim ve yanımdaki umum arkadaşlarım ve müstensihler biliyorlar ki, On Dokuzuncu Mektub’un beş parçası birkaç gün zarfında, her gün iki-üç saatte ve mecmûu on iki saatte, hiçbir kitaba mürâcaat edilmeden yazılmıştır. Hatta en mühim parçada ‘Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ kelimesinde zâhir bir hâtem-i nübüvveti gösteren dördüncü cüz’ üç-dört saatte, dağda yağmur altında ezber yazılmıştır. Ve Otuzuncu Söz gibi mühim ve dakîk bir risâle, altı saat içinde bir bağda yazılmıştır. Ve Yirmi Sekizinci Söz, Süleyman’ın bahçesinde bir ve nihâyet iki saat içinde yazılması gibi, ekser risâlelerin böyle olması; ve eskiden beri sıkıntılı ve münkabız olduğum zamanlarda en zâhirhakîkatleri dahi beyân edemediğimi, belki bilemediğimi yakın dostlarım biliyorlar.Hususan o sıkıntıya hastalık da ilâve olsa, daha ziyâde beni dersten ve te’lîften men‘ etmekle beraber; en mühim Sözler ve risâleler, en sıkıntılı ve hastalıklı zamanlarımda, en sür‘atli bir tarzda yazılması, doğrudan doğruya bir inâyet-iİlâhiye ve bir ikrâm-ı Rabbânî ve bir kerâmet-i Kur’âniye olmaz da nedir?" (28. Mektub)

Risalelerin ilhamen yazılması meselesi için lütfen bakınız.

/soru-cevap/risale-i-nurun-sadece-kurandan-ilhamla-yazilmasi


Lahikalar ise üstad ve o zamanki talebeler arasındaki mektublardan bazılarının lahikaya alınması ile yazılmıştır. Böylece hizmet düstruları diğer talebeler tarafından da bilinsin.

Bu noktadaki izah için lütfen bakınız.

/soru-cevap/Risale-i-Nur-ve-ilham

 

İşarat'ül-İcaz eseri ise 1. Dünya savaşı sırasında avcı hattında zor şartlarda yazılmıştır.

Bu noktada lütfen bakınız.

/soru-cevap/ustad-bediuzzamanin-harp-esnasinda-kitap-telif-etmesi


Yorum Yap

Yorumlar