Soru

Fihrist Risalesi

Fihrist risalesi hakkında bir kaç yerde okuduğum şu parçalar var. "Onuncu Şua, Fihrist Risalesinde Onbeşinci Lem'a'dan sonraki yazılan risalelerin fihristi olup..... Fihrist risalesinin 162. sahifesinden sonra..." veya Tarihçe-i Hayatta (yeni çıkna 3 ciltlik eserde ) fihrist risalesinin bir ağabey tarafından kaleme alındığını bahs ediyor. Acaba Fihrist risalesi hakkında geniş bir bilgi verirmisiniz. Çok merek ediyorum. Üstadımızın kasd ettiği ve diğer fihrist risalesi aynımı yoksa farklımı.

Tarih: 17.04.2014 17:35:43
Okunma: 6394

Cevap

Fihrist Risalesi iki kısımdan oluşur. Birinci kısım 15. Lem'adır ve Sözler, Mektubat ve ilk 14 Lem'anın fihristleri yer alır. Bu kısmı bizzat Bediüzzaman Hazretleri telif etmiştir. 

İkinci kısmı ise 10. Şuadır. Bu da 16. Lem'adan sonraki Lem'alar ile Şuaların ilk 9 Şua'ını içerir. Bunu Üstadın emri üzerine, Risale-i Nur'un ilk dönem büyük talebelerinden Hüsrev Efendi, Hafız Ali, Hafız Mustafa, Büyük Ruhlu Küçük Ali, Süleyman Rüşdü ve Tahiri ağabeyler gibi Nur Talebeleri aralarında paylaşarak telif etmişlerdir.

Bu iki kısım bir araya getirilerek Osmanlıca tek bir mecmua halinde neşredilmiştir. Latince Nur Mecmualarının sonlarına bu fihristlerin ilgili kısımları alınmış durumdadır.


Yorum Yap

Yorumlar