Soru

Evcil Hayvanların Kısırlaştırılması

Evde beslediğimiz kediyi kısırlaştırmak caiz olur mu?

Tarih: 7.11.2021 15:36:40

Cevap

Hayvanların kısırlaştırılmasıyla alakalı olarak fıkhî hüküm şu şekildedir:

İnsanlar gibi tüm hayvanların da üreme ve çoğalma hakları vardır. Hayvanların yeme içme ihtiyaçlarının teminini engellemek uygun olmadığı gibi üreme özelliklerini ortadan kaldırmak da uygun değildir. Gerekli ve meşru bir sebep bulunmadıkça hayvanların kısırlaştırılması da caiz değildir.
Ancak, gerekli ve meşru sebeplerle; toplum menfaati gereği evde beslenen hayvanların gebe kalmalarını engelleyici ilaç ve benzeri şeylerin kullanılmasında ve ekolojik dengeyi bozmamak şartıyla kedi, köpek vb. başıboş hayvanların kısırlaştırılarak çoğalmalarının kontrol altına alınmasında dinen bir sakınca yoktur.[1]
İş gücünden, nesil ıslahından ve et verimliliğinden ziyadesiyle istifade edilebilmesini temin etmek amacıyla dana ve teke gibi bazı hayvanların kısırlaştırılması da caiz görülmüştür.[2] 
(DİYK)

 

[1] el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 437

[2] Merğînânî, el-Hidâye, VII, 234; İbn Mâze, el-Muhît, V, 375, 376


Yorum Yap

Yorumlar