Soru

Risalelerin Telif Tarihleri

Risale-i Nur mecmualarının ve risalelerin telif tarihleri hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 10.02.2016 12:07:45
Okunma: 12465

Cevap

Telif yerleri ve tarihleri hakkında elimizde bir tablo mevcuttur. Bu tabloyu aşağıya alıyoruz.

RİSALE-İ NUR MECMUALARI’NIN TE’LİF KRONOLOJİSİ

Risale-i Nur Mecmuaları’nın Te’lif  Tarihleri ve Yerleri

 

Sözler Mecmuası

 

1927-1929

 

Barla

 

Mektubat Mecmuası

 

1929-1934

 

Barla

 

Lem’alar Mecmuası

 

1932-1936

 

Barla-Isparta-Eskişehir

 

Şuâlar Mecmuası

 

1936-1949

 

Eskişehir-Kastamonu-Denizli-Afyon

 

İşârâtü’l-İ’caz: 1914 –1918

 

1. Dünya Savaşı’nda Doğu Cebhesi

 

1918’de İstanbul’da basıldı

 

Arabî Mesnevî-i Nûriye Risaleleri

 

1921–1923

 

İstanbul-Ankara

 

 

 

 

Diğer Risalelerden Derlenen Mecmualar

 

Sikke-i Tasdîk-i Gaybî

 

1943

 

Üstad Kastamonu’dayken

 

Asâyı Musa

 

1945

 

Üstad Emirdağ’dayken

 

Zülfikar

 

1946

 

Üstad Emirdağ’dayken

 

Sirâcünnur

 

1946

 

Üstad Emirdağ’dayken

 

Tılsımlar

 

1947

 

Üstad Emirdağ’dayken

 

 

 

 

Lâhika Mecmuaları

 

Barla Lâhikası

 

1927-1935

 

Üstad Barla’dayken yazılan mektublar

 

Kastamonu Lâhikası

 

1936-1943

 

Üstad Kastamonu’dayken yazılan mektublar

 

Emirdağ Lâhikası-1

 

1944-1947

 

Üstad Emirdağ’dayken yazılan mektublar

 

Emirdağ Lâhikası-2

 

1949-1960

 

Üstad Emirdağ’da ve Son Isparta Hayatı’ndayken yazılan mektublar

 

Risaleler’in Te’lif Tarihi ve Te’lif Edildiği Yerler

 

1 ilâ 9’uncu Sözler (Küçük Sözler)

 

1927

 

Barla

 

10. Söz-Haşir Risalesi

 

1927

 

Barla (1928’de İstanbul’da basıldı)

 

11-24. Sözler arası

 

1928

 

Barla

 

25. Söz-Mu’cizât-ı Kur’âniye Risalesi

 

1928

 

Barla

 

26. Söz-Kader Risalesi

 

1928-1929

 

Barla

 

29. Söz-Haşir-Melek-Ruh

 

1929

 

Barla

 

30. Söz-Ene ve Zerre Risalesi

 

1929

 

Barla

 

31. Söz-Mi’rac Risalesi

 

1929

 

Barla

 

32. Söz-Tevhide Dair

 

1929

 

Barla

 

33. Söz-Pencereler Risalesi

 

1929

 

Barla

 

1-18. Mektublar

 

1930

 

Barla

 

19. Mektub-Mûcizât-ı Ahmediye Risalesi

 

1930

 

Barla

 

20-24. Mektublar

 

1930-1932

 

Barla

 

25. Mektub-Te’lif edilmedi

 

_

 

_

 

26-29. Mektublar

 

1932-1934

 

Barla

 

Rumûzât-ı Semâniye

 

1932-1934

 

Barla

 

1-7. Lem’alar

 

1933

 

Barla

 

8. Lem’a-Keramet-i Gavsiye Risalesi

 

1933

 

Barla

 

9-17. Lem’alar

 

1933-1934

 

Barla

 

18. Lem’a-Birinci Keramet-i Aleviye Risalesi

 

1934

 

Isparta

 

19-23. Lem’alar-İktisad, Tabiat ve iki İhlas Risaleleri

 

1934-1935

 

Isparta

 

24-25-26. Lem’alar-Tesettür, Hastalar, İhtiyarlar Risaleleri

 

1935

 

Isparta

 

27. Lem’a-Eskişehir Müdafaanamesi

 

1935

 

Eskişehir Hapishanesi

 

28. Lem’a-İkinci Keramet-i Aleviye Risalesi

 

1935

 

Eskişehir Hapishanesi

 

29. Lem’a-i Arabiye

 

1935

 

Eskişehir Hapishanesi

 

30. Lem’a-Esma-i Sitte Risalesi

 

1935-1936

 

Eskişehir Hapishanesi

 

1. Şuâ-İşârât-ı Kur’âniye Risalesi

 

1936

 

Eskişehir Hapishanesi

 

2. Şuâ-Tevhide Dair

 

1936

 

Eskişehir Hapishanesi

 

3-6. Şuâlar

 

1936-1938

 

Kastamonu

 

7. Şuâ-Âyetü’l-Kübrâ Risalesi

 

1938

 

Kastamonu

 

8. Şuâ-Üçüncü Keramet-i Aleviye Risalesi

 

1938

 

Kastamonu

 

9. Şuâ-Mukaddime-i Haşriye Risalesi

 

1938

 

Kastamonu

 

10. Şuâ-Fihrist Risalesi İkinci Kısım

 

1938-1943

 

Kastamonu

 

11. Şuâ-Meyve Risalesi

 

1943-1944

 

Denizli Hapishanesi

 

12-13. Şuâlar-Denizli Müdafaanâmesi ve Mektubları

 

1943-1944

 

Denizli Hapishanesi

 

14. Şuâ-Afyon Müdafaanâmesi ve Mektubları

 

1949

 

Afyon Hapishanesi

 

15. Şuâ-El-Hüccetüzzehrâ Risalesi

 

1949

 

Afyon Hapishanesi

 


Yorum Yap

Yorumlar