Soru

İsim ve Sıfat Nedir

İsim nedir, sıfat nedir, iyice açıklar mısınız?

Tarih: 18.10.2017 10:32:07
Okunma: 10818

Cevap

İSİM: Varlıkları birbirinden ayırmaya, tek tek veya cins cins karşılamaya yarayan kelime, ad

SIFAT: Bir kimse veya şeyin sâhip olduğu nitelik, ona âit olan özellik, hal ve vasıf

(Kubbealtı Lugatı)

 

Mükemmel bir eser mükemmel bir işi, fiilli gösterir. Onunla meydana gelir. Mükemmel fiil ise mükemmel bir faili isimleriyle bizlere gösterir. Çünkü mükemmel fiil ancak mükemmel bir faille meydana gelir. Failsiz fiili düşünmek mümkün değildir. Demek fiillerin güzelliği isimlerin güzelliğinden kaynaklanmaktadır. Mükemmel isimleriyle iş yapmak ancak mükemmel sıfatlardan kaynaklanır. Çünkü isimlerin kaynağı sıfatlardır. Görme sıfatı olmayan birisi görücü olamaz. Gören ismini alamaz. 

Mesela cevşen'de geçenler Allah'ın isimleridir. Fakat Allah'ın isimleri ile sıfatları arasında yakın bir alaka vardır. Çünkü Allah'ın her bir ismi onun sıfatlarından birinden kaynaklanan ve o sıfata sahip olduğu manasına gelen bir ismidir.

Mesela numune olarak Allah'ın sekiz sübutî sıfatını ele alalım:

Sıfatlar:                                            İsimler:

1- Hayat: Canlı olmak sıfatı            Hayy: Canlılık sıfatına sahip olan kimse

2- İlim: Bilmek sıfatı                         Alîm: Bilme sıfatına sahip olan kimse

3- İrade: Dilemek sıfatı                   Mürîd: Dilemek sıfatına sahip olan kimse

4- Kudret: Güç sahibi olma sıfatı  Kadîr: (Herşeye) gücü yeten sıfatına sahip olan

5- Sem': İşitme sıfatı                       Semî': İşitme sıfatına sahip olan kimse

6- Basar: Görme sıfatı                    Basîr: Görme sıfatına sahip olan kimse   

7- Kelam: Konuşma sıfatı              Mütekellim: Konuşma sıfatına sahip olan kimse

8- Tekvin: Yaratma sıfatı               Mükevvin: Yaratma sıfatına sahip olan kimse


Yorum Yap

Yorumlar