Soru

Esmayı Hüsnanın Sayısı

Allah-ü Tealanın kaç tane ismi var. Esmaül hüsna 99,  1001 ismi, 4000 gibi rakamlar duyuyoruz.  Ancak bütün güzel isimlerini öğrenmek istiyoruz nasıl bulabiliriz cevşende tamamı geçiyor mu?

Tarih: 20.02.2017 09:38:05
Okunma: 5183

Cevap

Bu hususta Ebu Hureyre (r.a.), Resulullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor.

"Şüphesiz ki Allah'ın doksandokuz ismi vardır. Yüzden bir eksiktir. Kim onlan sayarsa cennete girecektir. [232]

Diğer bir rivayette ise Yine Ebu Hureyre (r.a.) Resulullah'ın şöyle buyur­duğunu rivayet ediyor.

"Şüphesiz ki Allah'ın doksandokuz ismi vardır. Kim onlan sayarsa cen­nete girer. O, kendisinden başka hiçbir ilah olayan Allah, Rahman, Rahim, Me­lik, Kuddûs, Vehhab, Selam, Mü'min, Müheymin, Aziz, Cebbar, MÜtekebbir, Halik, Bari, Musavvir, Gaffar, Kahhar, Rezzak, Fettah, Âlim Kaabıd, Bâsıt, Hâfid, RâfT, Muizz, Müzil, Sem'i, Basîr, Hakem, Adi, Latîf, Habîr, Hâlim, Halîm, Ğafûr, Şekûr, Aliyy, Kebîr, Hafîz, Mukît, Hasîb, Celil, Kerîm, Rakîb, Mucîb, Vasi', Hakîm, Vedûd, Mecîd, Bâis, Şehîd, Hakk, Vekîl', Kaviy, Metîn, Veliyy, Hamîd, Muhsî, Mübdî1, Muîd, Muhyî, Mümîd, Hayy, Kayyûm, Vâcid, Mâcid, Vâhid, Samed, Kaadir, Muktedir, Mukaddim.Muahhir, Evvel, Âhir, Zahir, Bâtın, Vâlî, Müteâlî, Ber, Tevvab, Muntakim, Afuvv, Reûf, Mâlikülmülk, Zülcelalvelikram, Muksit, Cami, Ganî, Muğnî, Mâni", Dârr, Nâfı\ Nûr, Hâdî, Bedi', Bakî, Vâris, Reşîd, Sabûr'dur. (Taberi Tefsiri/Araf Suresi 180)

 

Üstad Bediüzzaman Hazretleri de Cevşen'de bulunan ibarelerin Allah'ın isimleri olduğunu şöyle ifade eder:

" (Hz. Muhammed asm.) Hâlıkına (yaratıcısına) karşı öyle daavat (dualar) ve münacat ve ricalar yapmış ki, bu zamana kadar telahuk-u efkârla (fikirlerin birbirine eklenmesiyle) beraber o mertebeye yetişilmemiş. Meselâ: Cevşen-ül Kebir münacatında binbir esma-i İlahiyeyi (Allah'ın bin bir isimlerini) şefaatçi ederek Hâlıkını öyle bir tarzda tavsif (vasıflarını sayıp) ve tarif eder ki, emsali yok." (15. Şua)

Yani rivayetlerde 99 isim gelmiş. Bununla birlikte cevşende 1001 isim zikredilmiş. Bazı alimler ve evliyalar da 4000 ismden bahsetmişlerdir. Fakat hepsi bizlere bildirilmemiştir. Belki peygamberlere, evliyalara ve meleklere bildirdiği isimler vardır. Şunu unutmamak lazımdır ki, Allah'ın bildiği bizlere bildirmediği birçok ismi vardır. 

 

Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/allahin-isimlerinin-sayisi


Yorum Yap

Yorumlar