Soru

İsimlerin İnsanda ve Diğer Varlıklardaki Tecelli Farkları

Diğer varlıklarda tecelli eden Allahın isimleri zi-şuur olan insanda da tecelli ediyor. Yani insan haricindekiler de Cenabı Hakka ayinedarlık yapabliyorlar. İnsanın aynadarlık cihetindeki farkı nedir? İnsanda tecelli edip de diğer mahlukatta etmeyen hangi isimler var?

Tarih: 25.12.2015 23:58:05
Okunma: 4047

Cevap

İnsanlarda Cenabı Hakkın bütün isimleri görünüyor veya insanlar gösterebiliyor. Diğer varlıklar ise insan gibi hepsini gösteremiyor. Mesela cansızlarda ve meleklerde hastalık olmadığı için şifa da olmaz. Dolayısıyla Şafii ismine ayinedarlık ta edemez. Yine bu varlıklarda acıkma ve susama olmaz. Bu cihetle de Rezzak ismini gösteremez. Bununla birlikte bir kısım isimler vardır ki, diğer varlıklarda da tecelli eder. Fakat insan kadar tecelli etmez. Mesela, adaletle alakalı Adil isminin tecellisi camidatta, bitkilerde, hayvanlarda ve meleklerde insan kadar geniş bir şekilde olmaz. Yine sevmek ve muhabbet etmekle alakalı Vedud isminin tecellisi diğer varlıklarda insan kadar geniş ve çok değildir.

Diğrelerini buna kıyas ediniz.

/soru-cevap/isimlerin-tecellileri


Yorum Yap

Yorumlar