Soru

Bin Üç Yüz Elli Sene

Risalelerde geçen bin üç yüz seneden kasıt nedir?

Tarih: 15.09.2020 18:25:43
Okunma: 258

Cevap

Risale-i Nur külliyatında ilgili yerlere bakıldığında "Bin üçyüz sene" Peygember efendimizin yaşadığı dönemden Üstadın zamanına kadar geçen hicri zaman dilimidir. Üstad hazretleri hicri bin üçyüz seneleri içinde yaşamıştır. Peygamber efendimizden misal verirken kendi içinde bulunduğu zaman dilmine atıf yapmaktadır.

"Bin üç yüz elli sene kemâl-i haşmetle kumandanlık eden ve cihanı velveleye veren ve şöhretşiar şuûnâtıyla, nev-i beşerin, belki kâinatın elhak medar-ı fahri....."(Sözler)

"Evet, bin üç yüz elli senede, her sene üç yüz elli milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbîsi ve akıllarının muallimi...."(Lem'alar)

"Bin üç yüz sene zarfında nev-i beşerin kemiyeten beşten birisini ve keyfiyeten ve insaniyeten yarısını arkasına alıp o Hâlıkın bütün tezahürat-ı rububiyetine geniş ve küllî bir ubudiyetle mukabele eden ve bütün makàsıd-ı İlâhiyesine karşı Kur'ân'ın sûreleriyle kâinata ve asırlara bağıran, ders veren, dellâllık eden ve nev-i insanın şerefini ve kıymetini ve vazifesini gösteren ve bin mu'cizatıyla tasdik edilen Muhammed aleyhissalâtü vesselâm, en müntehap mahlûku ve en mükemmel elçisi ve en büyük resûlü olmasın? Hâşâ ve kellâ, yüz bin defa hâşâ!(Asay-ı Musa)


Yorum Yap

Yorumlar