Soru

Bayanlar Başını Açınca Melekler Kaçar mı

Bayanlar başını açınca melekler kaçar mı? Eğer kaçıyorlarsa ekseriyetle süslenmeye meyilli ve saçını çok seven bayanlar açısından fıtrata zıt görünen bu durumun bir hikmeti var mı, yahut bu bütün melekler için geçerli mi?

Tarih: 12.09.2020 20:06:38
Okunma: 1745

Cevap

Resulü Ekrem (a.s.m.)’a Peygamberlik geldikten sonra Hz. Hatice (r.anh) Validemiz O’nu alıp amcası oğlu Varaka bin Nevfel’e götürür. Varaka bin Nevfel de Peygamberimize gelen melek ise, o geldiğinde Hz. Hatice Validemizin başını açmasını söyler. Eğer gelen melek ise başını açtığı anda oradan gidecektir ve dediği gibi yapar. Hz. Cebrail (a.s.) Hz. Hatice Validemiz başını açınca Resulü Ekrem (a.s.m.)’ın huzurundan kaybolur. Başını tekrar kapayınca Cebrail (a.s.) tekrar huzura gelir.[1] İslam alimleri bu hadisede olanları yorumlarken: başını açan kadının yanından melekler gitmez, ancak Mukarrabin olan melekler yani Cebrail (a.s.) gibi büyük meleklerin gideceğini ifade ederler.

Nihayetinde sağ ve solumuzda kaydedici melekler sürekli bulunmaktadır. Kur’an-ı kerim de bu durum şöyle geçmektedir: Onun sağında ve solunda oturmuş iki kayıtçı melek, onun her söz ve davranışını yazmaktadır. Ayrıca yanında onu gözetleyip duran ve ağzından çıkan her bir sözü anında kaydeden bir melek vardır.” [2]

Müslüman bir Kadın başını ancak mahremi olanların yanında açabilir. Yani, babası, kocası, kardeşi vs. Ancak şu kadarı var ki kendi hanesinde kapalı tutması edeptendir. İnsan kendi evinde rahat olmak ister fakat Cenâb-ı Hakk'ın bizi daima gördüğünü de unutmamak gerekir. O'nun razı olması her Müslümanın asıl gayesi olması gerekir.

Hem bir Anne evladının şefkat kahramanı ve aynı zamanda ilk muallimidir. Bundan dolayı başı kapalı olursa evladı da Anneyi bu şekilde modeller. Bu durumu diğerlerine de kıyas edebilirsiniz.

 

 

 


[1] İslam Tarihi, Şamil Yayın Evi, M. Asım Köksal-c3-shf.17

[2] Kâf 17.18. Ayetler

 


Yorum Yap

Yorumlar