Soru

Sala Okumak

Sala'nın Peygamberimiz zamanında olmaması, Hadislerde geçmemesi sebebi ile Bid'at olduğu söyleniyor. Sala okunması Bid'at'mıdır?

Tarih: 19.09.2020 13:26:49
Okunma: 1265

Cevap

Seyyid Şerif Cürcânî Hazretleri Tarifat’ta bid’ayı, “sünnete aykırı adet” olarak açıklamıştır. Dine aykırı yenilikler olarak da tarif edilebilir. Üstad Bediüzzaman ise bidayı; “Kavaid-i Şeriat-ı Garra(parlak şeriatin kuralları) ve desatir-i Sünnet-i Seniye(sünnet-i seniyyenin düsturları), tamam ve kemalini bulduktan sonra, yeni icadlarla o düsturları beğenmemek veyahut hâşâ ve kellâ, nâkıs (noksan) görmek hissini veren”[1] şeyler olarak izah eder.
Yani “asılları Kitab ve Sünnetten ahzedilmek (alınmak) şartıyla ayrı ayrı tarzda, ayrı ayrı surette olmakla beraber, mukarrer (yerleşmiş) olan usûl ve esasat-ı sünnet-i seniyeye (sünnetin aslına ve temellerine) muhalefet ve tağyir etmemek (bozmamak) şartıyla, bid'a değillerdir. Lâkin bir kısım ehl-i ilim, bunlardan bir kısmını bid'aya dâhil edip, fakat "bid'a-i hasene" namını vermişlerdir.”[2] Hadislerde reddedilen, ateşte olduğu söylenen biday-ı seyyiedir.

Ölüm haberinin çeşitli yollarla duyurulması sünnettir. Sevgili Peygamberimiz (sav) “Necaşî’nin vefatını ashabına haber vermiştir.”[3] kendisine bildirilmeden defnedilen bir cenaze için de “Bana neden haber vermediniz?”[4] buyurmuştur.

Ayet-i kerimede  “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.”[5] Buyurulmaktadır. Ayetteki ifade umumidir. Salavatın getirileceği yer ve mekan hakkında herhangi bir sınırlama yoktur. Onun için ölen hakkında rahmete ve mağfirete vesile olması temennisiyle ölüm haberinin  “Alemlere rahmet olan”[6] Sevgili peygamberimize Salavat getirilerek ilan edilmesinde de hiçbir beis yoktur. Bilakis ölen hakkında rahmete vesile olması umulur.

Netice olarak, Vefat bildirmek veya Cuma günleri ve benzeri zamanlarda okunan sala bize göre bid'at değildir.  Bid'at kabul edilse bile bid'a-yı hasene olarak kabul edilir. Çünkü, Kuran ve sünnetin ruhuna uymayan bir şey yoktur. Bilakis Sevgili Peygamberimize(sav) salat ve selam edilmekte, insanlara Peygamberimizi(sav) hatırlatmaktadır. 

 

Ayrıca Bakınız: https://risale.online/soru-cevap/bida-ve-bida-i-hasene

https://risale.online/soru-cevap/bidanin-iyisi-kotusu-olur-mu

 


[1] Lemalar,54, Bediüzzaman Said Nursi.

[2] Lemalar,58, Bediüzzaman Said Nursi.

[3] Buhârî, Cenâiz, 4.

[4] Buhârî, Cenâiz, 5, 56.

[5] Ahzap, 33/56.

[6] Enbiya,21/107.


Yorum Yap

Yorumlar