Soru

Bid'anın İyisi Kötüsü Olur mu

Bazı kimseler mübarek geceler hakkındaki hadislerin sağlam olmadığını, Peygamber(asm) ve Ashab(ra)ın bu günlere özel bir şey yapmadığını savunarak, 'Din adına uydurulan her şey bid'adır. Her bid'a sapıklıktır. Her sapıklık da cehenneme götürür' hadisini öne sürerek bir nev'i bu gecelerin bid'a olduğunu söylüyorlar. Ayrıca ben bu hadisten iyi bid'a diye bir şeyin olmadığını anlıyorum? 

Tarih: 11.07.2012 13:43:17
Okunma: 4261

Cevap

Bidatın çeşitleri 

Peygamberimiz (s.a.v) “Kim İslam’da güzel bir çığır açarsa, kendisinden sonra onunla amel edildiği takdirde, o ameli işleyenlerin sevabı kadar, ona sevap yazılır. Onunla amel edenlerin sevabından da eksiltilmez. Kim de İslam’da kötü bir çığır açarsa, kendisinden sonra onunla amel edildiği takdirde, o ameli işleyenlerin günahı kadar, ona günah yazılır. Onunla amel edenlerin günahından da eksiltilmez. (Sahih-i Müslim, Kitabül İlm, Bab,  6, hn, 6975) buyurmuştur.

İslam alimleri peygamberimizin bu ve benzeri hadislerden yola çıkarak, bidatı “bidat-ı hasene” ve “bidat-ı seyyie” olmak üzere iki kısma ayırmışlardır.

Bidat-ı hasene; Kur’an ve sünnete muhalif olmayan, hatta Kur’an ve sünnetten delilleri olan bidatlerdir. Örneğin, peygamberimiz döneminde Kur’an yazılmıştı, fakat bir kitap haline getirilmemişti. Onun bir kitap haline getirilmesi güzel bir bidat sayılabilir. Yine ilk dönemlerde Kur’an harflerinde noktalar, harekeler, ayet numaraları yoktu. Sonradan bunlar eklendi. Keza teravih namazının cemaatle kılınması, camilere minareler yapılması da böyledir. Bunlara daha pek çok şeyi ekleyebiliriz.

Bidat-ı seyyie ise; Kur’an ve sünnete muhalif olarak ortaya çıkan şeylerdir. Bugün pek çok Avrupai adetleri bu kısma koymamız mümkündür.

Mübarek gecelere örnek Kadir gecesidir. Kadir gecesi Kuran'da geçen mübarekliğ tasdik edilmiş bir gecedir. Hem Berat gecesi için çok ciddi hadisler vardır. Hem de bu zamana kadar ümmetin ve mübarek zatların uygulamaları vardır. Bir şeyin varlığını isbat etmek için hepsini göstermeye gerek yoktur. Bir örnek hepsini isbat eder. Mesela dünyada elma olduğunu isbat için bütün elmaları göstermeye gerek yoktur. Bir elmanın varlığı bütün elmaları isbat eder. Şimdi bazı kendilerini beğenmiş kimseler hadisleri inkar ederek ümmetin 1400 senedir uygulamalarını inkar ederek böyle gecelere karşı çıkıyorlar. Bu zamana kadar bütün ümmet ve ümmetin alimleri ve mübarek zatları yanılmış, ama bu zatlar 1400 sene sonra İslamiyeti daha iyi anlamışlar gibi konuşuyorlar. Böylelere itibar etmemek gerektir. Ümmetin büyük caddesi olan Ehl-i sünnete bakmak ve itibar etmek gerektir.


Yorum Yap

Yorumlar

Ama yazdığım hadiste 'Her bid'a sapıklıktır' diyor Efendimiz(asm). Haddimde olmayarak bir şey söyleyeceğim ama o zaman bid'a ayrılmaz, İslam'a uygun olarak açılan yol bid'a sayılmaz. Yanlış bir şey söylediysem Rabbim affetsin.
Gönderen: MUHAMMED ALTUNTAŞ
Tarih: 14.07.2012 17:37:43