Soru

Cuma ve Cenaze İçin Salâ Okumak

Cumadan ve cenazeden önce salâ okunması hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 30.04.2010 12:15:06
Okunma: 3625

Cevap

Bu salâlar, cumanın yaklaştığını ve cenaze bulunduğunu ilan etmek için uygulanmaya başlamış güzel İslamî  adetlerdir.

Çünkü salâ Peygamber Efendimiz'e (asm) yapılan salavat duası demektir. Salavat ise, her zaman okunabilir.

Bediüzzaman Hazretlerinin yalnız bu mesele için değil, buna benzer tüm efdaliyet meseleleri için güzel bir ölçüsü vardır. O da şudur:

"Sorduğun suallere dair yanımda kitab bulunmadığı için Hanefî ülemasının kavillerini ve ehadîsin rivayetlerini şimdilik bilmiyorum. Fakat bence böyle efdaliyet (hangisi faziletli olduğuna dair) mes'elesinde, kabul-ü âmmeyi ihsas eden (umumun kabul ettiğini gösteren) âdet-i cemaat (cemaatin adeti) medar-ı tercihtir (tercih sebebidir). Âdet-i İslâmiye nasıl gelmiş, o daha efdaldir." (Barla Lahikası)

Demek ki, böyle ince meselelerde İslam aleminin adeti alimlerin itiraz etmediğinin ve kabul ettiğinin alametidir ve delil sayılır.


Yorum Yap

Yorumlar