Soru

Risale-i Nur'un İsimleri

Risale-i Nur'un isimlerinin farklılaşmasının hikmeti nedir? Mesala: Birinci Şua'da, "Risale-i Nur, Risaletü'n-Nur, Resaili'n-Nur, Sekizinci Şua'da Siracü'n-Nur, Siracü's-Sürc namlarıyla yad ediliyor?

Tarih: 4.06.2010 12:43:43
Okunma: 8344

Cevap

Bu isimlerin hepsi de aşağı yukarı aynı manaya geliyor ve  risaleleri Nur ismine bağlıyor.

Neden Nur ismi verildiği ise; iman, Allah'ın kalblere bıraktığı bir nur olduğundan, iman ile nur özdeşleşmiştir. Risaleler çok kuvvetli iman dersleri olduğundan ona Nur ismi verilmiştir.

Bediüzzaman Hazretleri meşhur bir vecizesinde şöyle der: "İman hem nurdur, hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kâinata meydan okuyabilir."

Bu isimlerin çok olması ise, İslam kültüründen gelen bir haldir. Mesela Rabbimiz'in 99 ismi vardır. Peygamber (asm)'ın dahi Ahmed, Mustafa, Mahmud, Taha, Yasin gibi pek çok isim ve ünvanları vardır. Sahabelerin birden fazla isim ve künyeleri vardır. İslam âlimleri için de bu durum geçerlidir.

Risale-i Nur da İslam ilim ve kültür silsilesinin en son ve en değerli bir halkasıdır. Bu yüzden onun da birden fazla isimleri vardır. Bu isimler ve farkları şöyledir:

Risale-i Nur: Nur Risalesi demektir. (Farsça isim tamlaması tarzındadır)

Risaletü'n-Nur: Bu da Nur Risalesi demektir. (Arabca isim tamlaması tarzındadır)

Resailü'n-Nur: Nur Risaleleri demektir.

Siracü'n-Nur: Nur lambası demektir.

Siracü's-Sürc: Lambaların lambası demektir.

Üstad Hazretleri Risalelere Nur isminin verilmesi hakkında şu izahlarda bulunur:

"Risale-i Nur denilmesinin sırrı şudur ki: Bütün hayatımda Nur kelimesi her yerde bana rast gelmiş. Ezcümle, karyem (köyüm) Nurs'tur, merhum vâlidemin ismi Nuriye'dir, Nakşî üstadım Seyyid Nur Muhammed'dir. Kadirî üstadlarımdan Nureddin, Kur'an üstadlarımdan Nuri, talebelerimden benimle en ziyade alâkadar Nur isimli bulunanlarıdır. Hem kitablarımı en ziyade izah ve tenvir eden nur temsilleridir. Hem hakaik-i İlahiyede müşkilâtımın ekserisini halleden esma-i hüsnadan Nur ism-i nuranisidir. Hem Kur'ana şiddet-i şevk ve inhisar-ı hizmetim için hususî imamım Osman-ı Zinnureyn'dir (ra)." (Şualar)

"Bu risalelerin heyet-i mecmuasına "Risale-i Nur" ismini verdim. Hakikaten Kur'anın nuruna istinad edildiği (dayandığı) için, bu isim vicdanımdan doğmuş. Bunun ilham-ı İlahî olduğuna bütün imanımla kaniim." (Şualar)


Etiketler

Yorum Yap

Yorumlar