Soru

Allah'ın Varlığı ve Birliği

Allah'ın varlığını anlatmak için hangi risaleler baz alınmalı. Allah'ın birliği için hangi risaleler baz alınmalı?

Tarih: 26.11.2021 20:07:23
Okunma: 2116

Cevap

Risale-i Nur Külliyatının en temel konusu tevhittir. Pek çok risalede hem Allah’ın (cc) varlık delilleri hem de birlik delilleri detaylı olarak izah edilmektedir. Şu risaleler sadece Allah’ın (cc) varlığını ispat eder, şu risaleler ise sadece Allah’ın birliği üzerinde durur demek mümkün değildir. Zira Allah’ın (cc) varlığı ve birliği meselesi, birbirini gerekli kılan ve tamamlayan meselelerdir. Bu nedenle Nur Risalelerinde hem Allah’ın (cc) varlığı hem de bir olup hiçbir ortağı bulunmadığı hakikatleri aklî ve mantıkî delillerle izah ve ispat edilir.

Başka bir husus ise; mesela 10. Söz Haşir Risalesi olup, haşiri ve ahiret hayatını iki kere iki dört eder derecede izah ve ispat eder. Ancak bu risalede aynı zamanda Allah’ın (cc) varlığı da ispat edilir. Zira ahiret hayatını yaratacak olan Allah (cc), ahiretin vücudunu gerekli kılan ise Allah’ın güzel isimleridir.  

Yine 31. Söz Miraç Risalesi, Hz. Peygamber’in (sav) semavat âlemlerini görüp nihayette Allah u Teâlâ Hazretleri ile perdesiz görüşmesini ispat eden eşsiz bir risaledir. Yine bu risalede, Allah’ın varlığı ve birliği de ispat edilir. Çünkü Sevgili Peygamberimiz (sav) o gece Allah (cc) ile görüşmüştür.

Bu örneklerde olduğu gibi, Bediüzzaman Hazretleri iman esaslarını ve Kur’ân hakikatlerini izah ederken Allah’ın (cc) varlığına ve birliğine her daim vurgu yapıp izahlar getirir. Çünkü tevhit esası olmadan hiçbir iman meselesi anlaşılamaz ve anlatılamaz.

Bu genel açıklamanın ardından Risale-i Nur külliyatında ‘Tevhit’ konusunu öncelikli olarak izah ve ispat eden risalelerden bazılarını buraya alalım. Bu risaleler ciddi olarak mütalaa edildiğinde hem Rabbimizin varlığına hem de birliğine dair yüzlerce güçlü delile sahip olmuş oluruz.

7. Şuâ, Âyetül Kübra Risalesi

23. Lema Tabiat Risalesi

33. Mektup Pencereler Risalesi

23. Söz

2. Şuâ

20. Mektup

32. Söz, 1. Mevkıf

22. Söz, 2. Makam


Yorum Yap

Yorumlar