Görüntülemek İstediğiniz Soru Bulunamadı.

Sorular

Peygamberimizin kaç tane eşi olmuştur? Neden çok evlilik yapmıştır? 
Peygamber Efendimizin vefatı nasıl olmuştur? Vefatından önceki son sözleri ne idi?
2. Lema'da geçen; "Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffî eder, kemâl bulur, kuvvet bulur, terakkî eder, netice verir, tekemmül eder, vazîfe-i hayatiyeyi yapar.” Cümlesini açıklayabilir misiniz?
"Evet, günah kalbe işleyip, kalbi siyahlandıra siyahlandıra, tâ nûr-u îmânı kalbden çıkarıncaya kadar kalbi katılaştırıyor.” Cümlesinde geçen "nur-u imanın kalpten çıkması" tabirini izah edebilir misiniz?
İsra Suresi 78. ayette, sabah namazının şahitli olduğu belirtilmektedir. Tüm amellerimiz yazıcı melekler tarafından kaydedildiğine göre, diğer vakit namazları da şahitli değil midir? Sabah namazının diğer vakit namazlarından farkı nedir?
Arkadaşım olduğu yerde duruyordu, ben de lafın gelişi "Neden put gibi duruyorsun?" Dedim. Ben şirk koşmuş oldum mu?
Mezhepler hakkında genel bir bilgi verebilir misiniz? 
Bazı insanlar Kur’ân-ı Kerim'in latin harflere okunabileceğini söylüyor. Nasıl cevap verebiliriz?
Sınırlı mahlukatta sınırsız bir ilim nasıl gözükür? Mesela bir arıyı veya bir elmayı ele alırsak, bu varlıklarda Allah'ın sonsuz ilim ve iradesi nasıl gözüküyor? Yani sonsuz kudret ve ilim Allah'ın zatının gereği olan bahisten hariç sadece mahlukatta gözüken bu fiil ve sanatlarda nasıl sonsuz ilim, irade ve kudret gözlükür? Bu konuyu izah edebilir misiniz?
Kur'ân'ın asıl metninde olmadığı halde meallerde "Habibim ya Muhammed" sözünü çok yerde görüyoruz. Âyette 'Habibim' yazmadığı halde neden meallerde yazılıyor?