Görüntülemek İstediğiniz Soru Bulunamadı.

Sorular

“İmkân-ı zati” ile “imkânı zihni” yi üstadımız birkaç yerde anlatıyor. Bu delilleri öğrenmemizin bize ne gibi katkısı var acaba merak ettim. Yani  bu konu üzerinde neden bu kadar çok duruluyor?
Buğz etmek ile kınamak aynı şey midir? Mesela bir günaha buğz etmek bize zarar verir mi? Bilerek veya bilmeyerek kınamak vs tövbe etsek bize bir zarar verir mi?
Habibullah ifadesi Kur'anda geçmediği halde, Peygamber efendimize(asm) neden Habibullah diyoruz?
Kuranda Rableri kelimesi var. Ben çoğul gibi anlıyorum. Bundan dolayı vesvese geliyor. Lütfen yardım ediniz.
Ene nedir? İzah eder misiniz?
Kalkaleli olan yerleri örneğin ebter ehad daki yerleri namazda normal okumak namazı bozar mı?
Bir tefsirde Fatiha suresinde geçen "Melik O’nun zâtına, mâlik ise fiiline ait sıfatlardır." böyle bir ibare geçiyor. Tam anlayamadım açıklayabilir misiniz? Melik sıfatı da Malik sıfatıda fiilinde değil midir? Birinin zatında diğerinin fiilinde olmasını sağlayan fark nedir?
Lemaat'da geçen "sure-i ihlas'da... otuz sure münderic... " cümelesinde 30 surenin hangi sureler oldukları belli mi yoksa bir mecaz mı yapılmış?
Zerrenin hareketlerinde hasıl olan netice ve hikmetler tesadüf imkanını yok ediyor. Ya ilerde bozulursa, açıklar mısınız? 
Kuran-ı kerimden en bilgili insandan en cahil insana kadar herkesin tam hisse almasını detaylı bir şekilde açıklar mısınız? Ayrıca bu özelliğin neden mucize olduğunu açıklar mısınız?