Görüntülemek İstediğiniz Soru Bulunamadı.

Sorular

2.Lemada geçen; "Cihan dolu belâ başında varken, ne bağırırsın küçük bir belâdan, gel tevekkül kıl! " cümlesini izah eder misiniz?
Kişi resmi ve imam nikahlı evliyken boşanma sonrasında mehir hakkı olduğu gibi Allah katında nafaka hakkı da var mıdır? Yok değilse kadının mehirle beraber nafakayı da istemesindeki hüküm nedir?
Bediüzzaman Hazretleri risalelerde sıhatı az olan hadislere yer vermiş mi? Mesela Rahip Bahira olayının doğru olmadığı söyleniyor, lâkin bu hadise Risale-i Nur'da anlatılıyor. Bu hususu açıklar mısınız?
Abdest sırasında kesilmeyen yel ve idrar durumunda yani özür halinde Maliki mezhebini taklit ederek abdest ve namaz ibadetlerini yapabilir miyim? 
"Hazret-i Yûnus Aleyhisselâm’ın kıssa-i meşhûresinin hulâsası: Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş..." Risale-i Nur'da geçen bu hadise hakkında farklı rivayetler duyuyoruz. Tam olarak sahih kaynaklarda Yunus Aleyhisselamın kıssası nasıl geçiyor? 
Tuvaletten çıktıktan sonra taharet alıyoruz, diyelim ki abdest alırken vedi veya mezi geldi. Abdesti yeniden alacağız onda sorun yok ama tekrar taharet de alınmalı mi? Böyle bir durumda kişi sadece abdest alıp namaz kılsa namazını kaza etmesi lazım gelir mi?
Bir haberi söyledikten sonra karşıdaki kişi Vallaha mı? Diye sorarsa bizde hı dersek yemin sayılır mı?
Şialar neden namazı 3 vakit kılıyorlar?
Melekler insanı iyiliğe nasıl sevk eder? Bunu nasıl yaparlar?
Peygamber Efendimizin (sav)  damadı Eb’ul As kimdir ve ne zaman Müslüman olmuştur?