Görüntülemek İstediğiniz Soru Bulunamadı.

Sorular

Evrim hakkında bilgi verir misiniz? Evrim diye bir şey varmı? İslam'a göre evrime nasıl bakılmalı?
29. Söz'deki şu cümleyi izah eder misiniz? "Bir şey zâtî olsa, onun zıddı o zâta ârız olamaz. Çünkü içtimaü'z-zıddeyn olur; o da muhâldir. İşte bu sırra binaen, madem kudret-i İlâhiye zâtiyedir ve Zât-ı Akdesin lâzım-ı zarurîsidir. Elbette, o kudretin zıddı olan acz, o Zât-ı Kadîre ârız olması mümkün olmaz."
İnsanların irade oluşturma ve karar verme merkezleri olan kalpleri bir sayfa gibidir. Bu sayfaya düşen irade ve karar, insanların kendilerinden zannedilir. Hâlbuki bu işte insanlar sadece birer uçturlar. O ucu tutan bir kalem, kalemi tutan bir el ve elin ait olduğu bir zat vardır. Bu zat ise, eşya gibi kalplerde de tasarruf sahibi olan Allah’tır. Allah’ın istediği şeyler insanların kalplerine irad
7. Şua olan  Ayetül Kübra risalesi hakkında bilgi verir misiniz?
İsm-i azam ne demektir. Hakkında bilgi verir misiniz?
Kur'an-ı kerimde geçen Hüdhüd kuşu hakkında bilgi verir misiniz?
Ailesiyle maddi noktada sorun yaşayan, ailesi kendisini yük olarak gören bir arkadaşımız, sırf bu minnet yükü ve ezici davranışlardan kurtulmak için kapatması farz olan yüzünü açıp çalışması, mesai zamanları haricinde tekrar yüzünü kapamasıyla günah sahibi olur mu?
İslamiyette akıl mı esastır nakil mi? Nakil daha esastır deniliyor. Bu doğruysa hikmeti nedir? 
Bediüzzaman hazretlerinin Demokrasiye karşı tutumu nasıldır?
Eğer şeytan, hz. Adem'e secdeyle emrolunduğu zaman kibri yüzünden değil de, Allah.c.c hazretlerine "ben senden başkasına secde etmem deseydi" yine kovulmuşlardan olur muydu?