kategorisindeki sorular

Risale-i Nur Beşinci Halife midir? İzah edebilir misiniz?
Hizmet eden birinin mutlaka yapması gereken, anlaşılması zor mütalaa yerleri nelerdir?
Bu dehşetli zamanda Risale-i Nur'a talebe olmanın yahut onu okumanın bizim hayatımıza kattığı katkılar nelerdir? Kısa bir şekilde nasıl özetleyebiliriz?
İştirak-i a'mal düsturunu nasıl anlamalıyız? Şirket-i maneviyeye girenlerin yaptıkları ibadetler, hizmetler az çok fark etmeksizin yekün sevaplar herkesin defter-i a'maline aynı mı girer?
Şirket-i manevi düsturu diğer cemaatler içinde var mı, başka cemaatlerde de her şahsın yaptığı sevaptan diğerleride istifade edebiliyor mu?
Osmanlıca Emirdağ Birinci cild 96. Mektubunda bahsi geçen 12 kahraman kardeşler kimlerdir? Yani üstadımızın varisleri kimler?
Âlem-i İslâm'ın bu mübarek vatanın ahalisine karşı pek şiddetli itiraz ve ittihamlarını izâle etmek için matbuat lisanıyla konuşmak lâzım gelmiş diye kalbime ihtar edildi." İzah eder misiniz?
Hayrat vakfı camiası olarak Üstad Bediüzzamanın yolu olan hatt-ı Kuran üzerinde kararlılıkla durduğunuzu biliyoruz. Ancak neşriyat olarak Osmanlıca-Latince eserde bastığınızı görüyoruz. Nur cemaatine mensup bazı gruplar bu konuda ilk önce taviz verilmediğini sonra ise latince basma noktasında bir yol izlendiğini söylüyor. Hayrat neşriyatın Latince mukayeseli eser basmasındaki sebep nedir?
Küçük Ali abi kimdir ve büyük Ali adı altında geçen aynı kişi midir?
Bir Risale-i Nur talebesinin zikirleri neler olmalıdır? Üstadımız günlük olarak ne okumamızı istemiştir?