Arama sonuçları: 54 sonuç bulundu.

Ölümün;gençlik rehberinde izah edildiği üzere; Âhireti tasdik eden, fakat sefahet ve dalâlette gidenlere, bir haps-i ebedî olmasını nasıl anlayacağız? Günahkarlar cehennemde ebedi kalmayacak ki? Devamında geçen "Öyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek." ifadesini biraz detaylandırabilir misiniz?
Allah yolunda hizmet eden anne-babanın sevablarından, evladları ahirette hisse alır mı? Evladın sevapları anne-babaya yazılır mı?
Arefe gününe has ibadetler var mıdır?
Risale-i Nur'da berat gecesi ile alakalı ders yeri var mı?
Bazı vakitlerde 1'e 100, 1'e 1000 ve en nihayet Kadir gecesinde 1'e 30 bin sevap veriliyor. Bu sevap bütün salih ameller için geçerli midir? Yoksa sadece kur'an harfleri için mi geçerlidir? Misalen kadir gecesinde 1 adet kur'an hediye eden kişi 30 bin kur'an hediye etmiş gibi olur mu? Veya 1 lira sadaka veren kişi 30 bin lira sadaka vermiş gibi olur mu?
Büyük günahları işlemek insanı imandan çıkarır mı?
İnsana verilen cüz'î irâdenin mahiyeti nedir? İrâde zayıflığı ne ile sağlamlaştırılır?
Sürekli işlediğimiz bir günahı tekrar işleyeceğimizden korkup tevbeden kaçındığımız zamanlar oluyor. Böyle durumlarda nasıl davranmak gerekir? Alışkanlık olmuş bu günahlardan nasıl kurtulabiliriz? 
İslam dininden çıkanların ölümle cezalandırılması mı gerekiyor? Gerekiyorsa bunun kaynağı nedir?
Tevbe suresi 66. ayette "....bir gurubunuzu affedecek olsak bile, bu işin esas suçlularını affetmeyip azap edeceğiz." diyor esas suçlu diye bahsedilen kim? hiçbirisine tevbe nasip olmayacak mı?