Soru

Şirket-i Maneviden İstifade

Şirket-i manevi düsturu diğer cemaatler içinde var mı, başka cemaatlerde de her şahsın yaptığı sevaptan diğerleride istifade edebiliyor mu?

Tarih: 24.04.2022 02:47:17
Okunma: 523

Cevap

Şirket-i maneviye; kelime anlamı olarak manevi şirket ve ortaklık demektir. Yani ahirete yönelik amel ve işlerde sevap ve dua itibariyle meydana gelen manevi ortaklık sistemidir. İman, ihlas, kardeşlik, sadakat, sebat ve manevi dayanışma ile bu manevi şirkete dahil olunabilir. Bu manevi şirketteki fertler âdeta tek bir şahıs hükmüne geçerek bir şahs-ı maneviyi oluştururlar. Şahs-ı manevi; belirli bir maksat için bir araya gelip ortak faaliyetlerde bulunan bir topluluğun oluşturduğu manevi bir kişiliğin adıdır. Adeta o topluluk kendine has özellikleri bulunan bir insan gibidir. Bu manevi ve nuranî şirkete dahil olup hizmet edenler, bütün kardeşlerinin kazançlarına ve dualarına hissedar olurlar. Güya binler dil ile ibadet, dua ve istiğfar ederler.

Bu genel tanımlamalara dayanarak şöyle söyleyebiliriz: Hz. Adem’den (as) günümüze kadar her dönemde bu şirket-i manevi düsturundan istifade eden pek çok topluluklar olmuştur ve olacaktır. Gerek tarikat mesleğiyle gerekse hakikat mesleğiyle İslâm dinine hizmet eden ehl-i sünnet ve’l-cemaat nice nuranî cemaat ve topluluklar bu sırla hizmet etmişlerdir. Zira Allah’ın rahmeti sonsuzdur.

Bu nuranî şirket-i manevi düsturu bu zamanda sadece Risale-i Nur Talebeleri içindir deyip diğer ehl-i sünnet olan grup ve mesleklere bu kapıyı kapamak doğru olmayacaktır. Yeter ki bu topluluk; Allah rızası için O’nun dinine hizmet etmek gayesiyle bir araya gelmiş olsun.  İhlas, samimiyet ve kardeşlik esaslarıyla hareket edip dinin esaslarını şahsi makam ve menfaate, siyaset ve dünyaya alet etmesin.  Sünnete zıt olan bid’alara da taraftar olmayıp bulaşmamış olsun.

Bu ehemmiyetli konu hakkında detaylı malumat sahibi olmak için lütfen bakınız;

https://risale.online/soru-cevap/sahs-i-manevi-ve-cemaatler

https://risale.online/soru-cevap/sahsi-manevi

https://risale.online/soru-cevap/sahs-i-manevi

https://risale.online/soru-cevap/risalei-nurun-sahsi-manevisi


Yorum Yap

Yorumlar