Soru

Affedilmeyen Günahlar

Rabbimiz çok merhametlidir. Ayetlerde açıkça bize bunu söylemektedir. Peki affedilmeyen günahlar var mıdır? Hangi günahlar affedilmez?

Tarih: 10.03.2024 00:26:24
Okunma: 143

Cevap

Allah, şirk hariç (tevbe edilmediği taktirde) dilediği kimselerin büyük-küçük günahlarını mağfiret eder, bağışlar.

Bir kimse çok günah işlese ve günahta ısrar ettiği halde belli bir zaman sonra pişman olup samimi tevbe ederse umulur ki af edilsin. Fakat küfürde ve münafıklıkta ısrar ederse af olunmaz. Bununla birlikte eğer küfürden ve münafıklıktan samimi tevbe eder ve pişman olup Müslüman olursa bu kişinin de af edilmesi umulur.

Cenab-ı Hak bir âyette şöyle buyurmuştur; “Ey iman edenler! (Samimi bir tevbe olan) Tevbe-i Nasuh ile Allah’a tevbe edin! Olur ki Rabbiniz, sizin kötülüklerinizi örter ve Allah, peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacağı bir günde, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar! Onların nuru önlerinde ve sağlarında koşar (da): “Rabbimiz! Nurumuzu bize tamamla ve bize mağfiret eyle! Şüphesiz ki sen, her şeye hakkıyla gücü yetensin!” derler.”[1]

Cenab-ı Hak başka bir âyette ise şöyle buyurmuştur; “Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah’tan mağfiret dilerse, Allah’ı çok bağışlayıcı ve esirgeyici bulacaktır.”[2]

Samimi bir tevbe günahları imha eder. Bir insan istiğfar ederek tam kul olsa; o vakit "Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir." [3] sırrına mazhar olur.  Hem istiğfar eden, Allah’a sığınır. Allah’a sığınan ise, şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlıktır. Kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar; itiraf etse, affa müstehak olur.


[1] Tahrim, 8

[2] Nisa, 4/110

[3] Furkan, 70


Yorum Yap

Yorumlar