Soru

Risalelerin Sadeleştirilmesi

Risaleler neden günümüz Türkçesine çevrilerek gençliğin istifadesine sunulmuyor? Çeviri hiç bir zaman aslının yerini tutamayacağını da biliyorum, aslı kalmalı. Fakat anlaşılması için de böyle bir çalışma gerekmiyor mu?

Tarih: 10.06.2009 00:00:00
Okunma: 4642

Cevap

Sizin de 'aslı kalmalı' derken temas ettiğiniz gibi, günümüzün kasden fakirleştirilmiş Türkçesi ile yapılacak bir sadeleştirme Risale-i Nur gibi bir şahesere büyük zararlar verir. Manalar uçar, edebi zenginliği söner, müeellif hazretlerinin üsluba yansıyan ihlası ve orjinalindeki tesir kuvveti zedelenir.

Bununla beraber Üstad Hazretleri şerh ve izahlar yapılmasına da müsaade etmiştir. 29. Mektubun 6. Kısmında şöyle söyler:

"vazifeleri ulûm-u imaniye (iman ilimleri) cihetinde yalnız yazılan şu Sözler'in şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir."

Risalelerin, yapılan şerh ve açıklamalarla anlaşılmasına çalışan bazı kitaplar piyasada vardır. Bu çalışmalar henüz yeteri kadar olmasa da ileride yapılacak daha güzel ve çeşitli çalışmalar için bir başlangıç sayılabilir.

Şerh ve izah yolu mümkün olduğuna göre, bundan fazlasını istemenin zarardan başka faydası olamaz.

Ayrıca, memleketin her tarafında yapılan Nur dersleri ile yine Risale-i Nur'ların izahları yapılmakta ve katılanlar en büyük istifadeyi bu derslerle elde etmektedirler. Hem zamanla risalelerin diline aşinalık kazanarak, kendi başlarına istifade edebilecek bir seviye kazanmaktadırlar.

Son olarak şuna da temas etmeliyiz: Risale-i Nur bu milletin yıkılmaya çalışılan bütün değerlerini korumaktadır. Dinini, imanını koruduğu gibi, yazısını da dilini de korumaktadır. Risale-i Nur'un sahip olduğu çok zengin Türkçe'den istifade etmek ve dilimizi zenginleştirmek imkânı varken tersini yapmak, yani Risale-i Nur'un dilini fakirleştirmek çok büyük bir hata olur. Bu gün bu imkân sayesinde, cemiyetimizde milyonlarca insan Risale-i Nur'un zengin dilini anlar ve kullanır bir durumda olması da aslının korunmasının ne kadar mühim olduğunu göstermektedir.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar