Soru

şahsı manevi

Şahsı manevi ve şirketi manevi terimlerini izah edermisiniz.?

Tarih: 23.01.2011 05:41:28
Okunma: 5673

Cevap

Şahs-ı manevi: İnsanların kardeşlik dairesinde bir araya gelerek ciddi, samimi birlikteliğinden doğan manevi şahsiyete denir. Cemaat ruhundan doğar. Veya eşyanın bir araya gelip cemaat şekline girerek ifade ettikleri manevi şahsiyete denir. Cemaati meydana getiren fertleri temsil eden manevi bir ruh da denilebilir. Fertler veya eşya burada birer duygu, birer aza hükmündedirler. Birbirlerinin meziyetleriyle iftihar etmek, lezzet almak vicdani bir vazifedir. Hakkın şahs-ı manevisi olabileceği gibi batılın da şahs-ı manevisi vardır. Küçük şeylerin şahs-ı manevisi olabileceği gibi kapsamlı büyük şeylerinde şahs-ı manevisi olur. İnsanların olduğu gibi eşyanın da şahs-ı manevisi olur. Fakat eşyanın şahs-ı manevisini melekler temsil eder.

Şirket-i maneviye: Kelime olarak manevi şirket demektir. Manevi işlere ait meydana gelen şirket demektir. İman ile, himmet ile, tam bir ihlas ile, tam bir mahviyetle, sebat ederek ve manevi dayanışma içinde olarak ahirete ait hizmetlerde bulunmak demektir. Bu şekilde hizmet edenler umum kardeşlerinin kazançlarına ve dualarına hissedar olur. Güya binler dil ile ibadet eder.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar