Soru

Sarık ve Cübbe Gibi Sünnetler

Sarık cübbe gibi bazı kıyafetler peygamber efendimiz zamanında kullanılmış bunlar yerel ve iklime bağlı kıyafetler bunları giymek neden sünnet ve sevap olsun ki?

Tarih: 16.01.2021 07:20:43
Okunma: 1898

Cevap

Hadis kitaplarımızda sarıkla ilgili pek çok rivayetler vardır. Sevgili Peygamberimizin (sav) hadislerde sarığın faziletini beyan etmiş olması sünnet  olduğunu gösterir.  Örf olarak o dönemde Arapların sarmış olması sünnet olmasına engel değildir. Ancak sünnet olarak sarılan sarık ile örf olarak sarılan sarık arasında farklar vardır. Zira peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde " Müşriklerle bizim aramızı ayıran  başa giyilen şey (takke) üzerindeki sarıklardır."[1]

Namazda sarığı sarmanın faziletine ait rivayetler de vardır. Bunlar her ne kadar zayıf da olsa “Kettani’ye” göre bunların bir araya gelmesi onları “hasen” derecesine çıkarır.

Sevgili peygamberimizin cüppe giydiğine dair de pek çok rivayet vardır. Bunlardan biri de “Peygamber (asm) kolları dar bir Rum cübbesi giymişti."[2] Rivatidir. Cüppenin de o dönemde örf olarak giyilmesi sünnet olmasına zarar vermez. Çünkü sevgili peygamberimizin yaptığı, yapmayı tavsiye ettiği ve Sahabe yaptığında ses çıkarmayarak tasvip ettiği şeylerin hepsi sünnet kapsamında değerlendirilir. Bunlar da üçe ayrılır.

Birincisi; Farz (vacip) nevinden olan sünnetlerdir. Kuran’ın bütün emir ve yasakları, ayrıca  sevgili peygamberimizin Kuran ayetlerini izahı kapsamında değerlendirilen Kuran’da direk bulunmayıp Peygamberimizin haram kıldığı veya yapılmasına emrettiği emirlerin hepsidir. Bu konuda Bediüzzan hazretleri şöyle buyurur. "Sünnet-i Seniyenin meratibi (mertebeleri) var. Bir kısmı vâcibdir (farzdır), terkedilmez. O kısım, Şeriat-ı Garra'da tafsilâtıyla beyan edilmiş. Onlar muhkemattır, hiçbir cihette tebeddül etmez (değişmez)." “Farz ve vâcib kısımlara zâten ittibaa mecburiyet var."[3]

İkincisi; Nafile nevinden olan sünnetlerdir. Bunlar da ikiye ayrılır:

  1. İbadete taalluk eden sünnetler. Yani ibadetlerle ilgili sünnetlerdir. Namaz, abdest, oruç gibi ibadetlerdeki sünnetlerdir.( sübhaneke duasını namazda okumak, abdest uzuvlarını üçer defa yıkamak… gibi) Bunlar içinde en önemlileri de şeair denen İslamiyetin alameti olan (görüldüğünde İslamiyet’i akla getiren) sünnetlerdir. Bunların değiştirilmesi bidat olur. Terkedilmesi durumunda büyük sevaplardan mahrum olmaya sebeptir. "Ubudiyetteki (ibadetlerdeki) müstehab olan Sünnet-i Seniyenin terkinde günah olmasa dahi, büyük sevabın zayiatı (kaybı) var. Tağyirinde (değiştirilmesinde) ise, büyük hata vardır.”[4]
  2. Adap Nevinden Sünnetlerdir. Bunlar gündelik hal ve hareketlerde sevgili Peygamberimizi (sav) taklit etmektir. Mesela yeme içme, uyuma, yürüme, giyim kuşam, konuşma gibi gündelik davranışlarımızda Peygamberimizi (sav) taklit etmektir. Bu nevi sünnetlere uymak gündelik hareketlerimizi ibadete çevirir. Bütün ömrün ibadetle geçmesine vesile olur. “Âdât ve muamelâttaki  (günlük adet ve muamelelerdeki) Sünnet-i Seniye ise, ittiba ettikçe (uydukça), o âdât, ibadet olur. Etmese itab (ceza) yok. Fakat Habibullah'ın âdâb-ı hayatiyesinin nurundan istifadesi azalır."[5]

Sonuç itibariyle Gerek farz ve vacip gerekse nafile ve adap nevinden sünnetlere uymak her an sevgili Peygamberimzi (sav) , Şeriatı, Şeriatı koyan Allah’ı (cc) akla getirir. Böylelikle Kişi Huzur-u daimi denen Allah’ın her yerde hazır ve nazır olduğunu düşüncesiyle hareket eder. Her an Allah’ın rızasını kazanmaya çalışır. Evet “Sünnete ittibâ‘ etmeyen, tenbellik eder­se, hasâret-i azîme; ehemmiyetsiz görürse, cinâyet-i azîme; tekzîbi işmâm eden tenkîd ise, dalâlet-i azîmedir.”[6]

Ayrıca sarık hakkında aşağıdaki linklere bakabilirsiniz.

 https://risale.online/soru-cevap/sarik-sunneti

https://risale.online/soru-cevap/sarik

https://risale.online/soru-cevap/sarigin-ucunu-sagdan-sarkitma

https://risale.online/soru-cevap/bedirde-melekler

 


[1] Tirmiz, Libâs, 42.

[2] Tirmizi, Libas, 1768.

[3] Lemalar, 67.

[4] Lemalar, 67.

[5] Lemalar, 67.

[6] Lemalar, 61


 


Yorum Yap

Yorumlar