Soru

Bedir'de Melekler

Bedir gazvesinde yardıma gelen meleklerin kıyafetleri nasıldı?

Tarih: 22.08.2009 00:00:00
Okunma: 2947

Cevap

 

Enfal suresi 9 ve 10. ayetlerde, Bedir günü meleklerin yardıma gelişleri şöyle anlatılır:

"Hani Rabbinizden yardım istiyordunuz da: “Şüb-hesiz ben size ardı ardına (gelen) bin melekle yardım ediciyim!” diye duânızı kabûl etmişti.

Allah bunu ancak bir müjde olsun ve kalbleriniz bununla mutmain olsun diye yapmıştı. Yardım, ancak Allah tarafındandır. Şübhesiz ki Allah, Azîz'dir, Hakîm'dir."

Kurtubî tefsirinde, Beyhakî'nin İbn-i Abbas'tan yaptığı şu rivayet meleklerin kıyafetlerini anlatır:

"Bu melekler atlar üzerinde, beyaz elbiseli ve beyaz sarıklı insanlar şeklinde görülmüştü. Rivâyetlerde sarıklarının, omuzlarından aşağı sarkan taylasanları da olduğu bildirilmektedir.  (Kurtubî, c. 2/4, 193-196)

Sarığın, Allah’ın hoşnûd olduğu İslâmî bir giyecek olduğu bu rivâyetten de anlaşılmaktadır.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar