Soru

Fihrist Risalesi ile İlgili

"Hiçbir müellif, yazmış olduğu 120 kadar kitabının herbirisinin hulâsa- i meâlinden ve bilhasa metnindeki âyâtı, birer birer münasip ve manidar bir tarzda tâdâd etmek suretiyle risalelerin gayatından ve mahiyetinden bahsetmek şartıyla, böyle ehemmiyetli dört risaleyi vücuda getiremez."

Burda kast edilen 4 risale hangisi?

Tarih: 15.12.2019 08:28:31
Okunma: 1605

Cevap

Fihrist Risalesi iki kısımdan oluşur. Birinci kısım 15. Lem'adır ve Sözler, Mektubat ve ilk 14 Lem'anın fihristleri yer alır. Bu kısmı bizzat Bediüzzaman Hazretleri telif etmiştir. 

İkinci kısmı ise 10. Şuadır. Bu da 16. Lem'adan sonraki Lem'alar ile Şuaların ilk 9 Şua'ını içerir. Bunu Üstadın emri üzerine, Risale-i Nur'un ilk dönem büyük talebelerinden Hüsrev Efendi, Hafız Ali, Hafız Mustafa, Büyük Ruhlu Küçük Ali, Süleyman Rüşdü ve Tahiri ağabeyler gibi Nur Talebeleri aralarında paylaşarak telif etmişlerdir.

Bu iki kısım bir araya getirilerek Osmanlıca tek bir mecmua halinde neşredilmiştir. Latince Nur Mecmualarının sonlarına bu fihristlerin ilgili kısımları alınmış durumdadır.


Yorum Yap

Yorumlar