Soru

Fal Baktırmak

Fal baktırıp geleceğe dair söylenenlere inanan kimse kafir olur mu?

Tarih: 30.09.2019 11:45:45
Okunma: 2811

Cevap

"İçki, kumar, putlar ve fal okları hep şeytanın işinden olan murdar bir şeydir. O halde ondan kaçının." (Maide, 90)

“Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır. Başkası onu bilemez.” (En’am, 59)

"Her kim bir arrafa (kahin, gaybı bilme iddiasında bulunan kimse) gidip de ona bir şey sorarsa, kırk gecelik namazı kabul olmaz" (Müslim, Selam, 125) buyurmuştur.

"Falcının, büyücünün söylediklerine inanan, Kur'an-ı kerime inanmamış olur." [Taberani]

"Kâhine gitmenin müeyyidesi bazı hadislerde namazın kabul edilmemesi ile müeyyideye bağlanırken, bazı hadislerde tekfir ile müeyyideye bağlanmıştır. Bu durum, kâhine gidenlerin iki halde olmalarına hamledilmiştir. Taberânî'nin bir rivâyeti bu iki hâle parmak basar: "Kim bir kâhine uğrar ve onun söylediklerini tasdik ederse Muhammed'e indirilenden berî olur, kim de kâhine gelir ve fakat söylediklerini tasdik etmezse kırk gün namazı kabul edilmez." ( İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 8/96)

Bütün hurafelerle birlikte her türlü kehaneti yasaklayan Resul-i Ekrem Efendimiz, kâhinleri dinleyip tasdik etmeyi de yasaklamıştır. İslam âlimleri, kâhinlere gitmenin ve onların söylediklerine inanmanın kişinin imanına zarar vereceğini söylemektedirler. Çünkü kâhinin söylediğinin çoğu uydurma ve yalan olduğundan, ona inanıp kanan kimse hareket ve geleceğini duyduklarına göre düzenlerse, ya boş ümitlere kapılıp hayal ve düşüncelerini lüzumsuz şeylerle dolduracaktır veya verilen kötü haberler üzerine ümitsizliğe ve karamsarlığa düşecektir. Bu da kişinin manevi hayatına, hatta aile hayatına zarar verecektir. Eğlence maksadıyla fala baktırmak ya da bakmak da uygun değildir. Fal yasak bir davranış olup haram kılınmıştır. Haram olan bir hükmün şakası helal olamaz. Bu bakımdan eğlence için dahi olsa, falcıların dediklerine ve fala inanmak caiz olmaz.

Yukarıdaki açıklamalardan da yola çıkarak bir kahine veya falcıya bir şey sormak kırk gün namazın kabul olmamasına sebep olurken onun söylediklerine inanmak ve tasdik etmek küfür sayılır.


Etiketler

Yorum Yap

Yorumlar