Soru

Kimlere Sahabe Denilir

Sahabe, hz. Peygamber döneminde yaşamış hz. Peygamberi görmüş, iman etmiş ve iman üzere ölmüş insanlara denir. Peki Hz. Peygamber döneminde yaşamış iman etmiş ve iman üzere ölmüş âmâ(Gözü görmeyen) insanlarda sahabe midir?

Tarih: 5.11.2022 00:32:15
Okunma: 335

Cevap

Sahâbenin tanımıyla ilgili iki temel görüş bulunmaktadır: Bunlardan birisi hadis ehlinin görüşü, diğeri ise usûl âlimlerinin görüşüdür.

Hadis Ehli olanlar; Hz. Peygamber ile mü’min olarak karşılaşan ve mü’min olarak vefat eden kimseye sahâbî demişlerdir.

Usûl Âlimleri ise; Hz. Peygamber’in sohbetinde uzun zaman bulunan, Hz. Peygamber ile beraberliği çok olan Müslümanlara sahâbî demişlerdir. (Abdullah Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, s. 278)

Ebû’l-Huseyn el-Basrî bir kimsenin sahabi olabilmesi için şu iki özelliği taşıması gerektiğinden bahseder:

  1. Hz. Peygamber ile uzun süre beraber arkadaşlık etmesi lazımdır. Çünkü dışarıdan gelen heyetler vb. onunla fazla görüşemeyip, sadece görenler sahabi diye isimlendirilmezler.
  2. Onu uzun süre dinlemiş, ondan bilgi almış ve ona ittiba etmiş olması lazımdır. (Bünyamin Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı, s. 29)

 

A’mâ kimseler (gözleri görmeyenler), görmeseler de onunla birlikte olduklarından sahâbî kapsamına dahil edilmiştir. İbn Ümmi Mektûm bunlardandır. (TDV İslam Ansiklopedisi, Subhi Es-Salih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları)

 

Ayrıca bakınız:

https://risale.online/soru-cevap/peygamberimizi-gormenin-onemi


Yorum Yap

Yorumlar