Soru

Faiz Borcu - Piyango

Faiz ve borç batağında olan birisinin bunlardan kurtulmak amacı ile piyango oynaması olayı nasıl değerlendirilir?

Tarih: 22.02.2010 00:00:00
Okunma: 2880

Cevap

Böyle bir yol caiz olmaz. Çünkü kendi kötü iradesi ile bu hale düşmüş. Zaruretim var diyemez. Üstad Hazretleri bunu şöyle açıklar:

"Zaruret, haramı helâl derecesine getirir." İşte şu kaide ise, küllî değil. Zaruret eğer haram yoluyla olmamış ise, haramı helâl etmeye sebebiyet verir.

Yoksa sû'-i ihtiyarıyla (kötü iradesi ile), gayr-ı meşru sebeblerle zaruret olmuş ise, haramı helâl edemez, ruhsatlı ahkâmlara medar olamaz, özür teşkil edemez.

Meselâ: Bir adam sû'-i ihtiyarıyla, haram bir tarzda kendini sarhoş etse; tasarrufatı (yaptığı işler), ülema-i Şeriatça aleyhinde caridir, mazur sayılmaz.Tatlik etse, talakı vaki' olur (boşasa geçerli olur). Bir cinayet etse, ceza görür. Fakat sû'-i ihtiyarıyla olmazsa, talak vaki' olmaz, ceza da görmez.

Hem meselâ, bir içki mübtelası zaruret derecesinde mübtela olsa da, diyemez ki: "Zarurettir, bana helâldir." (İctihad Risalesi)


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar