Soru

Eski Said'in Eserleri

Bediuzzaman hz.lerinin Eski Said döneminde telif ettiği eserleri hangileridir?

Tarih: 12.06.2009 00:00:00
Okunma: 5129

Cevap

Üstad Hz. hayatını Eski Said ve Yeni Said diye ikiye ayrır. Yaklaşık olarak 1920'lerin başlarında ve 45 yaşlarında iken Eski Said'den Yeni Said'e geçmiştir.

Bu seneye gelinceye kadar, yani Eski Said döneminde de Üstad Hazretleri çoğu küçük kitapçıklar şeklinde pek çok risaleler telif etmiştir. En büyükleri İşaratü'l İ'caz tefsiridir. Lemaat, Hutbe-i Şamiye,  Münazarat ve İşaratü'l İ'caz'ı daha sonraları Risale-i Nur külliyatına dahil etmiştir.

Bunlardan başka bazı meşhurları şunlardır:

Sünuhat, Şuaat, Rumuz, İşarat, Tuluat, Hutuvat-ı Sitte, Muhakemat, İki Mekteb-i Musibet Şehadetnamesi, Kızıl îcaz, Hakikat Çekirdekleri, Talikat vs.

 

 


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar