Soru

Faiz İle İştigal Eden Kurumda Çalışmak

Çalıştığım işyeri, sattığı ürünler için müşterilere bankadan alınacak kredinin detaylarını anlatıp faizi cazip gösterip özendirmektedir. Ve kişilerin banka ile ilgili işlemlerini takip edip evraklarını düzenlemektedir. Yani banka ile müşteri arasında bu işlemlerler için aracılıl,k yapıp işlemleri olumlu sonuçlandırdıktan sonra, kişilere bankadan verilen parayı alıp ürünlerini satmaktadır. Malasef bu işleyişin ben de bir parçasıyım. Şu anda başka imkanım olmadığı için burada çalışmaya devam ediyorum. Ama içim çok huzursuz. Bu şartlar altında burada çalışmaya devam etmem caiz olur mu?

Tarih: 16.01.2023 20:48:04

Cevap

"Dinimizde yasak olan şeyleri yapmak günah/haram olduğu gibi, böyle şeylerin yapılmasına rıza göstermek ve yardımcı olmak da günah/haramdır. Hz. Peygamber, haram bir maddeyi kullanan ile birlikte onu imal eden, taşıyan, aracılığını ve sunumunu yapan kişilerin de aynı günaha girdiğini bildirmiştir (Bkz. Ebû Dâvûd, Eşribe 2; İbn Mâce, Eşribe 6). Bu itibarla, bir kimsenin helalinden kazanma konusunda alternatif imkanları bulunduğu sürece dinen yasaklanan şeylerin yapıldığı iş yerlerinde çalışması caiz olmaz. Ancak bütün çabalarına rağmen geçimini sağlayacak başka iş bulamadığı durumlarda zaruret sebebiyle bu tür iş yerlerinde çalışabilir. Zaruret durumu ortadan kalkması yani yapılması helal olan uygun bir iş veya iş yeri bulması halinde ise bu eski iş yerini terk etmesi gerekir." (Din İşleri Yüksek Kurulu)

Bilindiği üzere; faiz yemek haram olduğu gibi faize aracı olmak da haramdır. Onun için başka bir iş bulmanızı tavsiye ediyoruz. Fakat iş bulma noktasında zaruret durumu varsa, din işleri yüksek kurulunun fetvasını yukarıya aldık, ona göre hareket edebilirsiniz.


Yorum Yap

Yorumlar