Soru

Tevrat'ın Hz. Musa'ya İndirildiği Neden Kur'ân'da Geçmiyor?

Kur'ân'da tevratın Hz. Musa'ya verildiğine dair açık bir ayet yok. Biz bunu nerden biliyoruz? 

Tarih: 14.10.2023 10:39:07
Okunma: 154

Cevap

Tevrat'ın Hz. Musa'ya verildiği Kur'ân'da açıkça geçmediği doğrudur. Fakat hadis-i şeriflerde bu durum açıkça geçmektedir. Sahih-i Müslimde geçen bir hadiste "Hz. Peygamber (sav)'in yanına yüzü kömürle karartılmış ve dayak atılmış bir Yahudi getirdiler. Bunun üzerine Resulullah (sav) Yahudileri çağırarak: "Kitabınızda zina haddini (cezasını) böyle mi buluyorsunuz? diye sordu. "Evet" dediler. Sonra Hz. Peygamber (sav) onların âlimlerinden birini çağırdı ve "Musa'ya, Tevrat'ı indiren Allah aşkına soruyorum, zina edenin haddini kitabınızda böyle mi buluyorsunuz?" dedi." İfadesinde açıkça Tevrat ifadesi geçmektedir.

Ayrıca Sahih-i Buhari'de geçen bir hadiste de Tevrat'ın Hz. Musa'ya verildiği ifade edilmektedir.

"İnsanlar İbrahim'e gidip ondan şefaat isterler. O da:

— Ben buna ehil değilim, der ve onlara, vaktiyle işlediği hatâlarını ("Ben hastayım, putları onların büyükleri kırdı” ve zevcesi için "O benim kızkardeşimdir" demesini) zikrederek: Lâkin sizler, Allah'ın kendisine Tevrat vermiş ve kendisiyle konuşmuş olduğu bir kul olan Musa'ya gidin, der."

İslâm'ın temel kaynakları arasında Kur'ân, Hadis-i Şerifler ve yetkin İslâm âlimlerinin görüşleri bulunmaktadır. "Ben sadece Kur'ân'a bakarım" demek büyük bir cehalettir. Elbette Kur'ân'da herşey vardır ve Kur'ân apaçık bir kitaptır(Hacc 16). Fakat bu bilgileri anlamak, ortaya çıkarmak ve yorumlamak başta Sevgili Peygamberimize 8sav) ve sonrasında ulemaya aittir. Kur'ân'ı anlamak ve oradaki ayetlerden hüküm çıkarmak herkesin harcı olmadığı gibi  haddi de değildir. Nitekim yine Kur'ân bize "Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun." (Enbiya 7) demektedir.

Bugün Kur'ân dan başka kaynak tanımam, herkes Kur'ân'ı anlar, Kur'ân apaçık bir kitaptır diyenler bile ayetleri açıklamak ve anlatmak için onlarca kitap yazmaktadırlar. Öyleyse 'halk herşeyi anlayabilir' diyenler, niçin Kur’ân dışında kitaplar yazıp onlarca video çekip yayınlamaktadırlar? Allah (cc) ile kimsenin aranıza girmesine izin vermeyin diyenler aslında Allah'la (cc) bizim aramıza girip bizi Allah’tan uzaklaştırmaktırlar. Biz yeterli olmayan ve anlamakta ehil olmadığımız bu meseleleri başta Allah Resulüne ve bu işin ehli ulemaya götürürüz.

Nitekim Kur’ân-ı Kerimde “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.” (Nisa, 59) Burada meselelerin “Allah’a götürülmesi”nden kasıt Kur’ân’a, “resule götürülmesi” kasıt ise sünnete başvurmayı gerektirir.


Yorum Yap

Yorumlar