Soru

Beş Risale

Beş Risale nedir? Niçin derlenmiştir? İçinde 7 bölüm olduğu halde adı neden Beş Risale konmuştur?

Tarih: 6.05.2012 01:02:10
Okunma: 9656

Cevap

"Bu dürûs-u Kur'aniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müçtehidler de olsalar; vazifeleri -ulûm-u imaniye cihetinde- yalnız yazılan şu Sözler'in şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir." (Mektubat)

Üstadımızın yukardaki sözüne binaen Hüsrev efendi üstadımız Risale-i Nurda tevhid, nübüvvet, haşir ve ibadet noktasında ihlas gibi temel olabilecek beş adet risaleyi ezber yapmak için toplayarak tanzim etmiş. Böylece kendini yetiştirmek isteyen kişilere bir kolaylık olmak üzere beş risaleyi mütalaa etmek ve ezber ermek gibi gayelerle bu tanzim yapılmıştır.

Yazı mektubu bir risale değildir. İhlas Risalesinden alınmadır. Birinci söz ise hem Risale-i nurun başlangıcı olması hem de ehemmiyetine binaen başa alınmıştır.

Beş tane temel risale olduğu için beş risale denilmiştir.


Yorum Yap

Yorumlar