Soru

Risale-i Nur Vahiy midir

Risale-i nur nedir ve nasıl yazılmıştır? Vahyin 3 bölümünden birisine giriyor mu?

Tarih: 8.03.2015 20:11:17
Okunma: 5530

Cevap

Risale-i Nur Kuranın manevi bir tefsiridir. Vahiy değildir. Hak bir ilhamdır.

İlhâm, Allah'tan feyiz yoluyla kulun kalbine gelen mana olarak tarif edilir. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teâlâ'nın arıya vahyettiği anlatılmaktadır (en-Nahl, 16/68). Bu vahiyle kastedilen ilhamdır. Yine Hadsiz vakıatla ve rivayatla şühedanın bu tarz-ı hayata mazhariyetleri ve kendilerini sağ bildikleri sabit ve kat'îdir. Hattâ Seyyid-üş şüheda olan Hazret-i Hamza Radıyallahü Anh, mükerrer vakıatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi ve dünyevî işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok vakıatla, bu tabaka-i hayat tenvir ve isbat edilmiş. 
Kur'an'da peygamber olmadığı bilinen şahıslara geldiği bildirilen vahiy ilham ile tefsir edilmiştir. Allah Hz. Musa'nın annesine "çocuğu emzir, başına gelecekten korktuğun zaman, onu suya bırak, korkma, üzülme biz şüphesiz onu sana döndüreceğiz ve peygamber yapacağız" (el-Kasas, 28/7)


İmam Taftazanî ilhâmı şöyle yorumlamıştır: "İlham kişinin kendisi için delil olabilir. Çünkü ilhamla ilim hasıl olduğu konusunda şüphe yoktur. Bu hususla ilgili hadisler mevcuttur. Bir çok seleften (geçmiş büyük âlimlerden) bununla ilgili haberler nakledilmiştir (Taftazani, Şerhu'l-Akâid, s. 121)


Taftazannî gibi, İmam Gazzalî, Fahreddin Razî ve Seyfüddin Âmidî gibi büyük kelâmcılar ilhamla yakînî ve kat'î bilgilerin elde edileceğini kabul ederler. Ancak ilhamın vehim ve vesveseden ayırabilmek için onun dine uygunluğunun âyet ve hadislerle kontrol edilmesi gerektiğini vurgularlar. Yine büyük bir kelâmcı olan Seyyid Şerif Cürcanî, ilhamın tasavvuf mesleğinde (mühim) bir bilgi edinme yolu olduğunu ifade eder.(Cürcânî, Ta'rifât, s. 35)

 

Lütfen bakınız.

/soru-cevap/risale-i-nur-tefsir-midir

/soru-cevap/risale-i-nurun-sadece-kurandan-ilhamla-yazilmasi

/soru-cevap/bediuzzaman-hazretlerine-ilhamen-yazdirilmasi

/soru-cevap/ustadin-kalbine-ihtar-edilmesi


Yorum Yap

Yorumlar

yazdırıldı gibi tabirler hakkında; her güzel bir şey yapan bana ilham geldi yazdım yaptırıldım nasıl oldu bilmiyorum der. bunun gibidir. ilham geldi yazdım demek bunun menbaını göstermez amma YAZDIRILDI denirse bunun ALLAHtan olduğu vurgulanmış olur.
Gönderen: MUHAMMED NUMAN
Tarih: 23.02.2017 16:28:27