Soru

Bediüzzaman ve Risalelerin Yazdırılması

Bediüzzaman, 'Risale-i nur Allah tarafından yazdırıldı' diyor. Bu sözüyle neyi kastediyor? Risale-i Nurlar vahiy midir, ilham mıdır?

Tarih: 22.03.2015 15:26:19
Okunma: 6725

Cevap

Öncelikle Müslümanlar olarak hepimizin inancı şudur: Son peygamber Hz. Muhammed'dir.(sav) Son ilahi kitap ve kıyamete kadar baki kalacak kitap Kur'an-ı Kerimdir. Bundan sonra ne bir peygamber ne bir kitap ne de bir vahiy gelecektir.

Bediüzzaman hazretleri de Bütün evliya ve bütün alimler gibi ilhamı kabul etmektedir. Risalelerinin bir kısmının İlham olduğunu ifade etmektir. Bunu da açıkça ifade etmektedir. Hatta bu tür yanlış anlaşılmaları engellemek adına ilhamın vahiy olmadığını açıkça vurgulamış ve hakkında bir çok açıklamalarda bulunmuştur. Acaba hayatı bahasına en küçük peygamber efendimizin sünnet- i seniyesinden taviz vermeyen bir zat böyle bir beyanatta bulunabilir mi? Bütün hayatını "Kur'anın sönmez ve söndürülmez bir manevi güneş olduğunu bütün dünyaya ispat edeceğim" diyerek Kur'anın hakikatlerini dünya çapında savunan ve onun esaslarına yapılan itirazlara karşı ispat eden bir zat böyle bir ifade de bulunabilir mi?

Halbuki ilhamı hem yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim haber etmiş hem de İslam akaidi alimleri kelam kitaplarında yer vermiştir. 

Bediüzzaman gibi bir zatın ise vahyin ne demek olduğunu, kime peygamber deneceğini, kutsal kitapların kimlere indirildiğini çok iyi bildiğini düşünmekteyiz. Zira eserleri ve hayatı göz önünde bulunmaktadır. Değil Bediüzzaman hazretleri kendisini takip eden milyonlarca talebelerinden hiç biri ilhamın ötesinde bir düşünce taşımamaktadır.

Bu tür soruların kaynağının Bediüzzaman hazretlerinin eserlerinin incelenmemesinden, okunmamasından ve araştılmamasından kaynaklandığını düşünmekteyiz.

 

Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/bediuzzaman-hazretlerine-ilhamen-yazdirilmasi

/soru-cevap/risalelerde-yazdirildi-meselesi


Yorum Yap

Yorumlar

Sikke-i Tasdik-i Gaybi'deki bir Hasiye (Birinci Sua/8. Ayet): "Risale-i Nur vahiy degil, ilham ve istihracdir"
Gönderen: ARTUS ARTOS
Tarih: 3.04.2015 22:05:11