Soru

Bediüzzaman Hazretleri Ve Mehdiyet Meselesi

Bediüzzaman Hazretleri bu asrın müceddidi olabilir. Veya Risale bizim için daimi bir kaynak olabilir. Peki Risale bu konu hakkında ne diyor? Üstad Hz.Mehdi'nin bir kişi'den ibaret olamayacağını söylüyor. Ama Hadislerde ise Hz.Mehdi ile ilgili şahsi kişilik olarak bilgiler veriyor. Mesela Medine de zuhuru gibi vs. Burada üstadın dediği Hadislere ters düşmüyormu ve bunu nasıl yorumlamalıyız?

Tarih: 31.08.2020 12:05:01
Okunma: 3257

Cevap

Risale-i Nurda Mehdi ile ilgili cümlelere bakıldığında Mehdinin bir şahıs olmadığına dair herhangi bir cümle yoktur. Bilakis Risale-i nurda Mehdi’nin Hadis-i Şeriflerde ifade edildiği gibi bir şahıs olacağı nazara verilmektedir. Fakat mehdinin yapacağı vazifeleri onun cemaat-ı nuraniyyesi tarafından yerine getirileceği söylenmektedir.

Cümlelerden bir kısmı Şöyledir:

“Ehl-i imanı dalaletten muhafaza etmek ve bu vazife hem dünya, hem herşeyi bırakmakla, çok zaman tedkikat ile meşguliyeti iktiza ettiğinden, Hazret-i Mehdi'nin o vazifesini bizzât kendisi görmeğe vakit ve hal müsaade edemez. Çünki hilafet-i Muhammediye (A.S.M.) cihetindeki saltanatı, onun ile iştigale vakit bırakmıyor.”[1]

Cümledeki ifadelere bakıldığında Mehdiden bir şahıs olarak bahsedilmektedir. Fakat yapacağı vazifelerin külli olmasından dolayı bütün o vazifeleri bizzat kendisi yerine getirmeye vakti ve hali müsaade etmediğinden, o vazifelerin bir cemaat-ı nuraniyye tarafından yerine getirileceğinden bahsediliyor.

“Böyle bir cemaat-i azîme içindeki (seyitler cemaati) mukaddes kuvveti tehyic edecek ve uyandıracak hâdisat-ı azîme vücuda geliyor. Elbette o kuvvet-i azîmedeki bir hamiyet-i âliye feveran edecek ve Hazret-i Mehdi başına geçip, tarîk-ı hak ve hakikata sevkedecek.”[2]

Risale-i Nurda geçen bu cümlede de Hz. Mehdi’nin  büyük nurani bir cemaatin başına bir şahıs olarak geçeceğinden (Mehdinin) bahsedilmektedir.

“Nifak perdesi altında, risalet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) inkâr edecek Süfyan namında müdhiş bir şahıs, ehl-i nifakın başına geçecek, şeriat-ı İslâmiyenin tahribine çalışacaktır. Ona karşı Âl-i Beyt-i Nebevînin silsile-i nuranîsine bağlanan, ehl-i velayet ve ehl-i kemalin başına geçecek Âl-i Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir zât-ı nuranî, o Süfyan'ın şahs-ı manevîsi olan cereyan-ı münafıkaneyi öldürüp dağıtacaktır.”[3]

 

Mehdi hakkında lütfen aşağıdaki linklere bakınız.

/soru-cevap/mehdinin-ozellikleri

https://www.risaleonline.com/soru-cevap/risale-i-nurda-mehdi

/soru-cevap/mehdi%20hakkinda

 

 


[1] Emirdağ Lahikası-1, 266, Bediüzzaman Said Nursi.

[2] Mektubat, 441, Bediüzzaman Said Nursi.

[3] Mektubat, 56, Bediüzzaman Said Nursi.

 
Yorum Yap

Yorumlar

Risale-i Nur'a göre benim anladığım Hz. Mehdi kesinlikle bir zat-ı mübarek ve hakiki Mehdi bütün 3 vazifeyi yapacak olan Büyük Mehdi As. Üstadımız iman vazifesinde ona yer ihzar etti. İman vazifesini zaten Hz. Mehdi bizzat kendi yapamaz diyor Üstadımız. Hz. Mehdi'den önce bir taife yani anlaşılan o taife de Risale-i Nur taifesi iman vazifesini kısmen yapar. Mehdi As için program ve yer hazır eder. Hz. Mehdi as da Risale-i Nur'u kendine program alarak iman vazifesini tamamlar ve tam yapar. Diğer 2 vazifeyi de bizzat kendi yapar cemiyetiyle beraber. 3 vazifeyi de yapmış olur. Büyük Mehdi ünvanını alır.
Gönderen: YAŞAR GÜRT
Tarih: 6.09.2020 19:25:17