Soru

33. Mektubun Başındaki Ayet

33. Mektubun başındaki ayetin sonunda "Rabbin yetmez mi ki, şüphesiz O, herşeye hakkıyla şahiddir" kısmını izah eder misiniz?

Tarih: 19.01.2014 22:15:56
Okunma: 3873

Cevap

Fahreddin Razi hazretlerinin tefsirinde şöyle izah edilmiştir:

"Daha sonra  "Rabbinin her şeye hakkıyla şahit olması sana kâfi değil mi?" buyurmuştur. Ayetteki 'yekfi' ifâdesi, 'yelfi' fiilinin faili; "... her şeye hakkıyla şahit olması..." ifadesi de, failden bedel olarak merfû mahallinde olup, ifâdenin takdirî manası "Senin Rabbinin herşeye şahit olması onlara yetmedi mi?" şeklinde olur. Allah Teâlâ'nın, "eşyaya şahit olması" ise, O'nun, eşyaya delâlet edecek olan delilleri yaratmasıdır ki, biz bu hususu,(En'âm, 19) ayetinin tefsirinde tafsilatlı olarak anlatmıştık. Buna göre mana, "Onlara, Allah Teâlâ'nın bu sûrede ve Kur'ân'ın, Allah'ın birliğine, herşeyden münezzeh olduğuna, adaletine ve nübüvvet müessesesinin hak olduğuna delâlet eden bütün sûre (ve ayetlerde) açıkladığı bu deliller yetmedi mi?" şeklinde olur."


Yorum Yap

Yorumlar