Soru

Hılkat ve fıtrat

Hilkat ve fıtrat arasındaki farklar nedir?

Tarih: 6.03.2011 09:43:27
Okunma: 6299

Cevap

Halk: İki mana ifade eder. Birisi takdir etmek yani eşyanın bütün tafsilatıyla, miktar ve mertebelerini tayin eylemektir. Zira bir şeyi tamamıyla taktir etmek onun bütün eşya arasındaki mikdar ve mertebesini bilmeye bu da hepsini tamamıyla bilmeye bağlıdır. Takdir ve tesviye manasını da barındırır. Mahlukatın her türlü kendisine has özelliklerini taktir ve tesviye etmek manasına gelir. Bu mana ile fıtrat, hılkatin bir cüzüdür.

Fatr: bir şeyi başlangıçta, ilk defa yarmak anlamındadır. Varlığın ilk haline denir. Yani ilk yaratılış hali demektir. Bunda takdir ve tesviye manası yoktur.


Yorum Yap

Yorumlar