Soru

İki Sadık Şahid

"Semâvât tabakalarını bir defter sahîfesi gibi açıp, kapayıp toplayan Zât-ı Zülcelâl’in elindeki kitâb-ı mübînin mühim ve ince mes’elelerini okumak nerede?" Burada ne anlatılmak isteniyor, hitap edilen kişi kimdir?

Tarih: 3.04.2015 22:11:36
Okunma: 5086

Cevap

Bahse konu yer şöyledir:

"Çünki zerre gibi bir câmid ve arı gibi küçük bir hayvan, kitâb-ı mübînin mühim ve ince mes’eleleri olan nizâm ve mîzânı bilemezler. Câmid bir zerre ve arı gibi küçük bir hayvan nerede? Semâvât tabakalarını bir defter sahîfesi gibi açıp, kapayıp toplayan Zât-ı Zülcelâl’in elindeki kitâb-ı mübînin mühim ve ince mes’elelerini okumak nerede? Eğer dîvânelik edip, zerrede, o kitâb-ı mübînin ince hurûfâtını okuyacak kadar bir iktidar ve bir göz bulunduğunu tevehhüm etsen, o vakit o zerrenin şehâdetini redde çalışabilirsin." (17. Lema, 8. Nota)

Burada Her bir şeyde Allah'ın varlığına ve birliğine iki delil olduğunu anlatmaktadır. Zerre ve arı gibi varlıklar alemin düzenini ve ölçülerini bilemezler. Fakat yaptıkları iş ise çok ölçülü ve düzenli işler olup kendilerinin yapması mümkün değildir. Bunu Allah'a vermek lazımdır. Allah'ı inkar eden bir kimse mecburen bunu zerreye ve arıya vermek zorunda kalır. 

Hitab edilen kişi inkarcıdır.Yorum Yap

Yorumlar