Soru

Ayetlerin Mana Mertebeleri

1. şuada zikredilen bir hadis-i şerifte, "...her bir ayetin mana mertebelerinde bir zahiri, bir batıni, bir haddi, bir matla'ı vardır." deniyor. Bu ne demektir? Misallerle izahı mümkün mü?

Tarih: 19.10.2010 21:54:07
Okunma: 3879

Cevap

Bunun ayrıntılı ve misalli izahını yapmak pek mümkün değil. Çünkü orada geçen had ve matla kelimelerinin ne olduğu bilinmiyor.

Bununla birlikte hadisin maksadı anlaşılıyor. O da, ayetlerin sadece zahiri bir manadan ibaret olmadığı, içinde pek çok manaların bulunduğudur.

Bu hadis, ayetin  manasının sırf mealinden ibaret olmadığı, pek çok işari manalarının da bulunduğunu gösteren bir delil olması açısından önemlidir. Hz. Üstad'ın bahsetmesi de bu delil olma vasfından dolayıdır.


Yorum Yap

Yorumlar