Soru

Hz Ali'nin Tasdiki

"Ben bu def‘a bu risâleyi dikkatle mütâlaa ettim. Elhak, bu risâlenin İmâm-ı Ali’nin (ra) ve evliyânın gaybî işaretleriyle makbûliyetine imza basmalarına tam lâyık bulunduğunu aynelyakîn derecesinde bildim. Ve şimdiki sıkıntımız, yüz derece ziyâde olsa da, yine ucuzdur. Gam ve keder ve şekvâ ile değil, belki ferah ve sabır ve şükür ile karşılamak lâzımdır, dedim" Burada Hz Ali ra tasdikini üstad nasıl anlamış?

Tarih: 22.09.2014 11:35:56
Okunma: 3547

Cevap

Hz. Ali Celcelutiye kasidesinde Üstaddan, Risale-i Nur'dan ve bazı risalelerden haber vermektedir. Bunlardan biri de Âyetülkübrâ Risalesi'dir. "Ayetülkübra ile beni beladan emin kıl" diye dua etmektedir. Bediüzzaman Hazretleri o risaleyi dikkatle mütalaa ettiği bir sırada kalbine bu düşünceler gelmiş.

Biraz hususi kaçtığı için çıkarılmış olsa gerektir. Fakat şu an Altınbaşak Neşriyatça neşredilen müstakil Ayetülkübra'da mevcuttur.


Yorum Yap

Yorumlar