Soru

Cehennemin Yeri

Cehennem nerededir?

Tarih: 29.05.2008 00:00:00
Okunma: 5578

Cevap

Bu soruya Üstad Bediüzzaman Hz. Mektubat isimli eserinin Birinci Mektub’unda şöyle cevap verir:
   
“Lâ ya’lemül gaybe illallah (Gaybı ancak Allah bilir.) Cehennemin yeri, (hadiste geçen)bazı rivayatla "Taht-el Arz" (yer altı) denilmiştir. Başka yerlerde beyan ettiğimiz gibi; Küre-i Arz, hareket-i seneviyesiyle (güneş etrafındaki yıllık seyahatiyle) ileride mecma-ı haşir (Haşir Meydanı) olacak bir meydanın etrafında bir daire çiziyor. Cehennem ise, Arzın o medar-ı senevîsi (dünyanın yörüngesi) altındadır demektir. Görünmemeleri ve hissedilmemeleri, perdeli ve nursuz ateş olduğu içindir. Küre-i Arzın seyahat ettiği mesafe-i azîmede pek çok mahlukat var ki, nursuz oldukları için görünmezler. Kamer, nuru çekildikçe vücudunu kaybettiği gibi, nursuz çok küreler, mahluklar gözümüzün önünde olup göremiyoruz.
...  Ehl-i İtizal'in (Mutezile’nin) bazı imamları "Cehennem sonradan halkedilecektir (yaratılacaktır)" demeleri, hâl-i hazırda tamamıyla inbisat etmediğinden (açılmadığından) ve sekenelerine (ahalisine) tam münasib bir tarzda inkişaf etmediğinden (gelişmediğinden), galattır (yanlıştır) ve gabavettir (akılsızlıktır) ... Kadîr-i Zülcelal'in mülkü pek çok geniştir. Hikmet-i İlahiye nereyi göstermiş ise Cehennem-i Kübra (büyük Cehennem)oraya yerleşir.”


Yorum Yap

Yorumlar